Geen bijval

Plan VVD over lot asielzoekers kansloos: 'Dit lost niets op'

19 november 2018 14:40 Aangepast: 19 november 2018 15:35
Toenmalige staatssecretaris Mark Harbers. Nu is Harbers Kamerlid van de VVD. Beeld © ANP

Het VVD-plan om een eind te maken aan de bevoegdheid van de staatssecretaris om uitgeprocedeerde asielzoekers alsnog een verblijfsvergunning te geven, krijgt geen politieke steun. Bovendien is het volgens hoogleraar Martijn Stronks 'juridisch haast onmogelijk'.

Regeringspartijen CDA, ChristenUnie en D66 staan allerdrie afwijzend tegenover het voorstel van hun coalitiepartner VVD. De VVD wil de rol van de staatssecretaris in asielzaken beperken omdat de bevoegdheid te veel druk legt op de schouders en willekeur in de hand kan werken.

Bovendien zou de huidige procedure heel zorgvuldig zijn en biedt die ruimte voor maatwerk bij schrijnende gevallen.

'Juist koesteren'

Het CDA wil de bevoegdheid juist koesteren.' "Iedereen, burgemeesters, organisaties en politici, moet schrijnendheid kunnen aandragen", zegt Madeleine van Toorenburg.

Ook D66 wijst het VVD-plan af. "Zolang verruiming niet serieus op tafel ligt, is afschaffen van de discretionaire bevoegdheid überhaupt geen optie", zegt Maarten Groothuizen.

PVV-Kamerlid Sietse Fritsma PVV-Kamerlid Sietse Fritsma

Laatste redmiddel

De discretionaire bevoegdheid is een laatste redmiddel dat alleen door de staatssecretaris kan worden toegepast als alle andere mogelijkheden zijn uitgeput.

De staatssecretaris moet in zo'n geval de individuele omstandigheden van het geval wegen. De zaak moet een opeenstapeling van uitzonderlijk schrijnende omstandigheden hebben, voordat ermee kan worden ingestemd.

'59 mensen mochten blijven'

VVD-staatssecretaris Mark Harbers heeft sinds zijn aantreden ten minste 26 keer zijn discretionaire bevoegdheid gebruikt. Via dit laatste redmiddel konden dit jaar tot nu toe 59 mensen in Nederland blijven, onder wie de Armeense tieners Howick en Lili.

De vorige staatssecretaris, VVD'er Klaas Dijkhoff (2015-2017), gebruikte de bevoegdheid 240 keer.

Duivels dilemma

ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind over het VVD-plan: "De VVD wil in feite een verbod op barmhartigheid en dat is een slecht voorstel. Als de VVD opnieuw wil praten over een rechtvaardig en barmhartig asielbeleid en het kinderpardon sta ik daar altijd voor open."

Volgens de SP kan deze bevoegdheid juist een uitkomst bieden als het besluit over het het verblijf een duivels dilemma is. 

De PVV is sowieso tegen de discretionaire bevoegdheid. "Er zijn al zoveel gronden waarop je asiel kunt aanvragen. De discretionaire bevoegdheid is echt overbodig", zegt Sietse Fritsma. 

'Waterbedpolitiek'

Forum voor Democratie noemt het VVD-plan 'typische waterbedpolitiek'. "Door de verantwoordelijkheid weg te nemen bij de staatssecretaris verplaats je het probleem. Dit lost niets op."

VVD-plan 'juridisch hoogst ingewikkeld'

Jurist Martijn Stronks van de Vrije Universiteit: "De discretionaire bevoegdheid is een 'restbevoegdheid': een bevoegdheid om in gevallen die niet expliciet zijn voorzien in de wet toch de mogelijkheid te hebben een beslissing te nemen. De bevoegdheid staat omschreven in de Vreemdelingenwet uit 1965. In artikel 3.4. lid 3. 

Is het haalbaar om het af te schaffen, zoals de VVD wil?

Stronks: "Naar mijn mening is het juridisch onmogelijk of tenminste hoog ingewikkeld. Als de VVD de 'restbevoegdheid' aan de rechter wil overlaten, dan zal de partij een expliciete opsomming moeten maken van alle gevallen die nog wél onder de bevoegdheid van de bewindspersoon vallen. Dat moet dan heel precies worden bedacht en geformuleerd."

Miniatuurvoorbeeld
VVD-plan

VVD: staatssecretaris niet laten beslissen over lot asielzoekers

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore

`