Ga naar de inhoud
Politiek

Analyse klimaatakkoord geeft hoop huiswerk voor 'groenste kabinet ooit'

De regering moet aan de bak met het klimaat. Met de maatregelen uit het voorlopig klimaatakkoord, moet het 'technisch' haalbaar zijn de CO2-uitstoot in 2030 grofweg te hebben gehalveerd ten opzichte van 1990. Maar wat dat gaat kosten en wie de rekening betaalt: niemand die het weet.

Dat concluderen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) in een analyse van de plannen. Een echte doorrekening, die de kosten voor overheid, burgers en bedrijven inzichtelijk maakt, kan op dit moment niet, omdat de plannen nog veel te vaag zijn. 

'Groenste kabinet ooit'

Het kabinet Rutte III presenteert zichzelf als het 'groenste kabinet ooit'. De druk om resultaten te boeken op het gebied van klimaatverandering is dan ook groot. In verschillende 'overlegtafels' probeert de regering een breed gedragen klimaatakkoord te sluiten. 

De contouren daarvan zijn afgelopen zomer gepresenteerd. Een van de aspecten is het verschuiven van de belasting op energie: meer belasting op gas, minder op elektriciteit. Maar veel is nog onduidelijk. 

 

Wie
De rekening
Wie betaalt voor het klimaatakkoord: jij of je huisbaas?

Op grond van de maatregelen die al wel zijn uitgewerkt, heeft het PBL becijferd dat de jaarlijkse meerkosten oplopen tot 3 miljard à 4 miljard euro in 2030. De benodigde investeringen worden geschat op 80 miljard tot 90 miljard euro in de jaren 2019 tot en met 2030.

De werkelijke kosten hangen volgens het planbureau alleen volledig af van de keuzes die het kabinet de komende maanden maakt. "Het wat is met dit voorstel duidelijker geworden, nu komt het aan op het hoe."

'Kabinet aan zet' 

De analyse van het CPB is nog beknopter. Dat komt doordat op veel terreinen nog geen afspraken op papier staan. Van sommige maatregelen kunnen de financiële gevolgen wel los worden beoordeeld, maar als ze deel gaan uitmaken van een integraal pakket, kunnen de effecten flink afwijken.

"Het kabinet is aan zet", zegt ook Ed Nijpels, die de klimaatonderhandelingen leidt. Volgens de oud-minister zijn duidelijke politieke keuzes nodig voordat de onderhandelingen over een definitief klimaatakkoord kunnen worden afgerond.