Howick en Lili

Pechtold: 'Nu oplossing vinden voor andere asielkinderen'

10 september 2018 11:27 Aangepast: 10 september 2018 13:21

D66-leider Alexander Pechtold vindt dat ook voor andere asielkinderen die in lange procedures verzeild zijn geraakt en tussen wal en schip belanden, een oplossing moet worden gevonden. Die uitspraak lijkt op gespannen voet te staan met de afspraken in het regeerakkoord.

In het regeerakkoord staat juist dat het kabinet het kinderpardon niet verder wil verruimen. Overigens is dat niet nodig om aan de oproep van Pechtold te voldoen. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Mark Harbers, zou ook kunnen bepalen om zijn discretionaire bevoegdheid ruimer te gebruiken dan dat hij nu deed.

De discretionaire bevoegdheid is een uiterste maatregel die alleen door de staatssecretaris kan worden toegepast als alle andere mogelijkheden zijn uitgeput.

Commotie kinderen

D66-leider Alexander Pechtold doet na de commotie die dit weekeind ontstond over Howick en Lili: "Gaan we elke keer kinderen blootstellen aan die druk of gaan we de procedures verkorten en bezien hoe onze rechtsstaat functioneert?", zegt de D66-leider vandaag tegen RTL Nieuws.

"Ik denk dat ons systeem twee kanten heeft, een heel zorgvuldige en een langdurige. Daarom moeten procedures korter", vervolgt de D66-leider. "Ik huiver ervoor dat dadelijk weer een volgend kind of een volgend gezin op deze manier wordt blootgesteld aan alle krachten die er dan op ze afkomen. Ik vind dat we goed moeten kijken naar de groep die al heel lang in Nederland verblijft en die van rechters te horen hebben gekregen 'nee, je hoort hier niet' (..). Voor die groep moeten we gaan kijken of we daar een oplossing voor kunnen vinden."

Ook ChristenUnie wil liever meer kinderen laten blijven in Nederland. Premier Rutte laat aan RTL Nieuws weten de discussie over het kinderpardon niet opnieuw te willen voeren. "Howick en Lili is een uniek geval met een uniek besluit", aldus de premier.

Het CDA wil ook vasthouden aan het regeerakkoord. "Alleen voor individuele gevallen willen we een uitzondering maken", zegt het CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg.

'Wassen neus'

Het kinderpardon is bedoeld voor kinderen die nog geen verblijfsstatus hebben, maar wel al langer dan vijf jaar hier zijn. Die kinderen zijn dan zo geworteld dat terugsturen niet juist is, zo is de gedachte erachter. Defence for Children noemt het kinderpardon een wassen neus. 

Vorig jaar werd volgens de organisatie 96 tot 99 procent van de aanvragen voor het kinderpardon afgewezen, hoewel deze kinderen langer dan vijf jaar in Nederland zijn. Een online petitie voor een ruimer kinderpardon is onderwijl al ruim 80.000 keer ondertekend.

Miniatuurvoorbeeld
Snel naar Nederland

Advocaat: moeder Lili en Howick zo snel mogelijk naar Nederland

`