Ga naar de inhoud
Mathijs Bouman

Nieuwe WW-verzekering is je reinste polder-kolder

Je bent de trotse eigenaar van een leuk huisje, niet groot of luxe, maar je woont er lekker. De herbouwwaarde van je pandje bedraagt een ton en dat is dan ook het bedrag waarvoor je een brandverzekering hebt afgesloten. 

Op den duur wordt het huis toch wat te klein. Een handige aannemer zet er voor een halve ton een fraaie aanbouw achter. Heerlijk, die extra ruimte. Maar je moet nu wel even de verzekeraar bellen om het bedrag op te hogen.

Maar dat doe je niet. In plaats van je bestaande verzekering verhogen, doe je iets heel anders: je begint met een paar vrienden een geheel nieuwe brandverzekeringsmaatschappij! Stichting Private Aanvullende Brandverzekering, noemen jullie de nieuwe verzekeraar, afgekort SPABV. Deze verzekeraar levert niets anders dan speciale aanvullende brandverzekeringen voor aanbouwtjes aan bestaande woningen.

Totale onzin? Uiteraard. De SPABV dient geen enkel doel. Waarom zou je een nieuwe verzekeraar oprichten als je ook gewoon de dekking van de oude verzekering kunt verhogen?

Daarom is het zo verbijsterend dat werkgevers en werknemers, onder aansporing van minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher, deze week opgetogen meldden precies zo'n speciale verzekeraar te hebben opgericht. De Stichting Private Aanvullende WW en WGA (afgekort: SPAWW), is net zo onzinnig als de denkbeeldige SPABV.

De  SPAWW is een speciale stichting die verantwoordelijk wordt voor de aanvullende (na-wettelijke) werkloosheidsuitkering waarover werkgevers en werknemers deze week een principeakkoord sloten. Deze aanvullende WW moet de versobering van de WW uit 2016 repareren. Vóór 2016 bouwden werknemers iedere gewerkt jaar een maand WW-recht op, met een maximum van 38 maanden. Na de versobering zou die opbouw na tien werkjaren nog maar half zo snel zijn, en bovendien worden afgetopt op 24 maanden.

De vakbonden waren tijdens het sociaal overleg in crisisjaar 2013 knarsetandend akkoord gegaan met deze versobering, maar hadden nog wel de toezegging afgedwongen dat, zodra het weer goed ging met de economie, de WW zou worden gerepareerd. Okay, maar wel op kosten van de werknemers, hadden de werkgevers toegevoegd.

Blijkbaar gaat het anno 2017 goed genoeg met de economie om die belofte in te lossen. De meest logische manier zou zijn om de bestaande WW-regeling gewoon weer uit te breiden naar maximaal 38 maanden en de opbouw weer te versnellen.

Maar logica is tijdens polderoverleg helaas zelden de winnaar. In plaats van reparatie van de oude WW, komt er een nieuwe werkloosheidsverzekering naast, een private, aanvullende WW, via de SPAWW. We hebben straks voor werknemers twee verzekeringen tegen inkomstenderving na ontslag, die tegelijk en naast elkaar dekking gaan bieden.

Daarvoor zijn dan natuurlijk ook twee uitvoeringsorganisaties nodig. De oude WW wordt uitgevoerd door het UWV, de nieuwe WW door loonstrookjesverwerker Raet. Twee regelingen, twee verzekeringen, twee uitvoerders, allemaal voor het verzekeren van één risico.

Waarom moet het zo omslachtig? Omdat dit VVD-PvdA kabinet nooit overeenstemming zal bereiken over het terugdraaien van de versobering van de WW. En omdat de premie voor de oude WW alleen wordt opgebracht door werkgevers, terwijl de nieuwe juist door werknemers moest worden betaald.

Economen weten dat dit laatste uiteindelijk niets uitmaakt. Via loononderhandelingen worden dergelijke premies afgewenteld op werkgevers en werknemers (afhankelijk van hun onderhandelingsmacht). Bij wie de premie wordt geïnd, en wie de premie uiteindelijk opbrengt, dat zijn twee losstaande vragen.

Maar aan economen was natuurlijk weer niets gevraagd. Nederland gaat het voortaan proberen met twee verschillende WW-verzekeringen. De polderkolder won het weer eens van de logica.