Algemene Beschouwingen 2015

Teruglezen: liveblog Algemene Beschouwingen

16 september 2015 10:14 Aangepast: 17 september 2015 23:47
Geert Wilders in debat met Halbe Zijlstra (VVD). Beeld © ANP

De Tweede Kamer debatteert met premier Rutte over de begroting voor volgend jaar. De vergadering werd even na middernacht gesloten. Lees in dit liveblog alle ontwikkelingen terug.

00.09 uur:
"Ik schors... eh, ik sluit de vergadering", aldus de voorzitter. En wij sluiten dit liveblog.

23.54 uur:
Vlak voor middernacht gaat het er nog even fel aan toe tussen Kees van der Staaij van de SGP en Alexander Pechtold van D66. Van der Staaij heeft de indruk dat soms nogal gemakkelijk abortus wordt gepleegd, maar Pechtold noemt het een recht en een keuze waar hele drama's achter kunnen zitten. "Het massaal doden van ongeboren leven is afschuwelijk normaal geworden", aldus Van der Staaij. Hij denkt niet dat abortus alleen wordt toegepast als uiterste mogelijkheid in onontkoombare noodsituaties. Hij wil ook dat het kabinet meer doet om dat soort noodsituaties te voorkomen.

22.25 uur:
"De Miljoenennota leest als een aaneenschakeling van verkeerde keuzes", zegt Klaver. Hij spreekt van 'pure verkwisting die we ons niet kunnen veroorloven' en hekelt de nadruk op economische groei. "Economische groei zegt niets over de kwaliteit van leven."

22.24 uur:
Slob is klaar. Jesse Klaver is de volgende spreker.

22.10 uur:
Slob wil van het kabinet weten of er nog ruimte is om de begroting aan te passen. Hij wil in elk geval de justitiebegroting aanpassen, iets waar andere oppositiepartijen ook op aandringen.

22.00 uur:
Slob begint te vertellen dat hij een fanatiek hardloper is. "Ik geniet ervan om tussen Scheveningen en Kijkduin even achter de konijnen aan te rennen." Dat helpt hem om afstand te nemen van zijn werk.

21.58 uur:
Pechtold is klaar. Nu komt Arie Slob (ChristenUnie).

21.48 uur:
Pechtold werd lange tijd niet geïnterrumpeerd, maar nu meldt toch Buma (CDA) zich. Hij snapt niet dat Pechtold kritisch is over de 5 miljard lastenverlichting. Pechtold antwoordt dat  de regering nog steeds meer geld uitgeeft dan er binnen komt. Daarnaast vindt hij de kabinetsplannen te weinig ambitieus. 

21.35 uur:
De rust is teruggekeerd in de Tweede Kamer terwijl Pechtold zijn betoog afsteekt. Hij hekelt de 'feestbegroting' die het kabinet heeft ingediend. "Ik vraag me af of een feestbegroting een terecht antwoord is op de zorgen van mensen. Het is toch een veeg teken dat helft van de mensen niet gelooft dat ze het volgend jaar beter krijgen." Het uitdelen van 'gratis geld' is illusiepolitiek. "Daar prikken mensen zo doorheen."

21.28 uur
Wilders is klaar. Nu komt Alexander Pechtold (D66).

21.25 uur:
Wilders roept Nederlandse op om in verzet te gaan tegen de komst van de asielzoekerscentra. "Natuurlijk, ik heb het over democratisch geweldloos verzet. Maar pik het niet."

21.07 uur:
Het wordt druk nu bij de interruptiemicrofoon. "De lijst toont aan hoe groot de gastvrijheid en barmhartigheid in het land is", zegt Samsom. Zijlstra zegt dat hij het een 'beschamende vertoning' vindt worden. Roemer zegt dat hij geschrokken is van de toon van Wilders, omdat die iedereen over een kam scheert.

Wilders is niet onder de indruk. "Dit toont aan dat het verschil tussen de politieke elite en het volk groter is dan ooit." Vervolgens maakt hij zijn opponenten uit voor 'politiek correcte lafaards'.

21.00 uur:
Wilders is nog niet klaar. Hij somt nu een lijstje op van gemeenten waar mogelijk nieuwe asielzoekerscentra komen.

20.55 uur:
Wilders somt alle gemeenten op waar al een asielzoekerscentrum is. "En die danken we allemaal", zegt Pechtold bij de interruptiemicrofoon als Wilders na een paar minuten klaar is. Daarop volgt applaus uit de Kamerbankjes.

Thumbnail

Een applaudisserende Pechtold.

20.50 uur:
Een bloedige aanslag is een kwestie van tijd. De 'wegkijkers' zijn er dan medeverantwoordelijk voor als er bloed vloeit, zegt Wilders. In dat geval, zegt Tunahan Kuzu (ex-PvdA), heeft Wilders bloed aan zijn handen als een asielzoekerscentrum of Moskee wordt aangevallen. Volgens Kuzu is Wilders al jarenlang bezig met haatzaaien. Wilders reageert niet.

20.41 uur:
Wilders wordt van verschillende kanten onder vuur genomen. Zo noemt Jesse Klaver (GroenLinks) hem een xenofoob, omdat hij niemand meer wil toelaten. Wilders antwoordt dat het geen vluchtelingen zijn. "Als het vluchtelingen waren, hadden ze in het veilige Duitsland, Oostenrijk of Griekenland kunnen blijven. Het gaat ze niet om de veiligheid, het gaat ze om onze uitkeringen."

20.25 uur:
Het is geen verrassing dat ook Wilders begint over de vluchtelingenproblematiek. "Nederland wordt geconfronteerd met een islamitische volksverhuizing", zegt hij. "Honderdduizend migranten stromen naar Nederland, en dat is nog maar het begin." En tussen de vluchtelingen zitten tientallen terroristen, waarschuwt Wilders. "Meisjes voelen zich onveilig door die testosteronbommen die Rutte importeert."

Door deze ontwikkelingen wordt het voortbestaan van 'dit mooie land' op het spel gezet. Wilders vindt dat helemaal niemand meer mag worden toegelaten. "Het is een islamitische invasie die het land overspoelt. We kunnen het niet aan en we moeten het niet doen."

20.20 uur:
Het debat gaat weer verder. Geert Wilders begint nu aan zijn betoog.

19.46 uur:
"De oppositie is veel te verdeeld om een vuist te kunnen maken", zegt Frits Wester over de stand van zaken in de Kamer. "Er klinkt alleen eensgezinde kritiek op de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Wil het kabinet voorkomen dat die begroting sneuvelt in de Eerste Kamer, dan zal het de oppositie tegemoet moeten komen."

Deze dagen staan, zegt Wester, toch ook vooral in het teken van de 'vergezichten van na 2017', het verkiezingsjaar als het kabinet het eind van de rit haalt. Allemaal heel interessant, zegt Wester, 'maar ja, burgers die getroffen worden in hun koopkracht hebben daar voor volgend jaar bitter weinig aan'.

19.15 uur:
Samsom is klaar. Het debat is nu tot 20.15 uur geschorst voor de dinerpauze. Daarna komt Geert Wilders aan het woord.

19.06 uur:
Samsom is bijna aan het eind van zijn betoog. Dat was vooral bedoeld om de ambities van de PvdA voor de komende jaren te schetsen, nu het economisch beter gaat. Het werk is nog niet af, maar 'voor ons begint vanaf nu ook het vooruit kijken'. Politiek commentator Frits Wester voorspelde al dat de regeringspartijen meer een eigen koers zouden varen.

18.55 uur:
Waar zijn coalitiepartner Zijlstra (VVD) vanochtend nog zei dat zzp'ers moeten worden gekoesterd, breekt Samsom een lans voor het vaste contract. Wie vaste krachten als een probleem ziet en werknemersrechten als een ballast, slaat de 'verkeerde weg in naar de toekomst'. "Dat zeg ik ook met nadruk tegen mijn collega's van de VVD."

18.33 uur:

Thumbnail

Jesse Klaver (GroenLinks) overlegt met Alexander Pechtold (D66) in de wandelgang naast de plenaire zaal. Voor Klaver zijn het de eerste Algemene Beschouwingen waarbij hij als fractieleider het woord voert. Hij nam in mei het stokje over van Bram van Ojik.

18.14 uur:
Het gaat nu over klimaatverandering. "Als we onze energiehonger nog veel langer stillen met fossiele brandstoffen zetten we de toekomst van onze kinderen op het spel." Volgens Samsom barst Nederland van het talent om de omslag naar een duurzame samenleving te bewerkstelligen. Veelbelovende start-ups zouden kapitaal moeten kunnen krijgen van een nog op te richten Nederlandse Innovatie Bank.

17.59 uur:
Samsom wil dat er snel een nieuwe cao komt voor de politie. "Zij verdienen onze steun. En een goede cao." Rutte moet morgen 'klip en klaar' aangeven dat het kabinet eraan werkt. "Ik zou willen dat hij morgen al met de cao zwaait, maar ik denk dat dat iets te vroeg is." Boze agenten blokkeerden vandaag nog het Binnenhof en trakteerden minister Van der Steur (Justitie) op een fluitconcert.

Samsom wil zich echter niet in de onderhandelingen mengen, dat laat hij aan het kabinet over. Hierop krijgt hij het verwijt van Buma dat zijn oproep bestaat uit 'loze woorden'. 

17.49 uur:
Samsom en Roemer kissebissen over de verschillen tussen rijk en arm. Volgens Samsom zijn de verschillen in inkomens de afgelopen jaren kleiner geworden, maar Roemer bestrijdt dat. De verschillen worden volgens de socialist alleen maar groter en hij vraagt zich af waar het 'sociale hart' van de PvdA is gebleven. "Het beleid van de PvdA betekent dat de rijken rijker worden en de armen in de steek worden gelaten."

17.32 uur:
Bekijk hier het fragment waarin Pechtold Buma op zijn plek zet:

17.20 uur:
Ook Samsom begint over het vluchtelingenprobleem. Hij roept de beelden op van verdrinkende kinderen en vluchtelingen langs het spoor in Hongarije. Maar de aanpak van dit probleem strandt op nationaal niveau in 'polarisatie en onmacht', zegt hij. "Alleen Europees kunnen we de balans vinden tussen een humane en effectieve opvang en tegelijk werken aan het verminderen van de redenen waarom de aantallen toenemen."

17.16 uur:
Buma is klaar met zijn betoog. Nu volgt Diederik Samsom.

17.03 uur:
Pechtold (D66) zet Buma op zijn plek. Hij verwijt Buma dat die weigerde mee te doen met alle hervormingen, maar nu wel snel instemt met de lastenverlichting. "We hebben het hele voorjaar staan ploegen. We hebben daar staan rooien. We hebben de hele tuin op orde. En nou komen de tuinstoelen naar buiten en dan zegt Buma: nou, ik ga wel zitten."

16.54 uur:
De reorganisatie van de politie dreigt in een 'uitzichtloos moeras' terecht te komen, zegt Buma. Ook worden het Openbaar Ministerie, het NFI en de rechtbanken gekort. "Het kabinet verwaarloost hier een van haar kerntaken. Dat is onacceptabel." Buma wil daarom ook 200 miljoen investeren in Veiligheid en Justitie. 

16.38 uur:
Het CDA wil dat er 200 miljoen extra naar Defensie gaat. Dat geld wil Buma weghalen uit een potje dat is bedoeld voor ontwikkelingssamenwerking. Buma krijgt kritiek van Zijlstra (VVD) en Slob (ChristenUnie) dat hij geen tegenbegroting heeft gemaakt, waar al deze wijzigingen in staan. 

16.31 uur:
Buma wil van het kabinet weten wat de vervolgingsstrategie wordt als het eindrapport over de ramp met MH17 volgende maand uitkomt. 

16.22 uur:
Het CDA steunt in grote lijnen de 5 miljard aan lastenverlichting die het kabinet wil doorvoeren. "Wij vinden die 5 miljard gewoon verstandig." Wel heeft hij grote twijfels over de plannen voor een nieuwe vermogensrendementsheffing, de heffing op spaargeld. Hij riep het kabinet daarom op om het voorstel daarover apart in te dienen, los van de lastenverlichting.

15.57 uur:
Het gaat inmiddels over de economie, en Buma haalt politiek commentator Frits Wester aan. "Zoals Frits Wester tijdens zijn persconferentie vrijdag al zei: we moeten wel nuchter blijven."

15.38 uur:
Ook Buma begint meteen over de vluchtelingenproblematiek. "Het vluchtelingenvraagstuk groeit Europa boven het hoofd. Niet alleen Europa, maar ook het kabinet." Hij herhaalt zijn pleidooi om 'safe havens' te creëren in crisisgebieden. "Als we het probleem niet bij de bron aanpakken, blijft het vluchtelingenprobleem eeuwig bestaan."

Daarbij hoort ook militair ingrijpen tegen Islamitische Staat. "Het is een kwaad, het bedreigt ons en het moet weg."

De regeringspartijen VVD en PvdA zijn kritisch over het plan. Waar moeten die veilige zones dan komen, vraagt Zijlstra. Dat is aan de generaals, aldus Buma.

15.32 uur:
Sybrand Buma (CDA) begint aan zijn betoog.

15.05 uur:
Na de schorsing houdt de Kamer eerst een korte procedurele vergadering. De verwachting is dat het debat rond 15.30 uur verdergaat. 

14.55 uur:

Thumbnail

Premier Rutte (VVD) en Diederik Samsom (PvdA) hebben tijdens de schorsing een onderonsje in de wandelgangen van de Tweede Kamer. 

14.19 uur:
Zijlstra is na drie uur klaar met zijn betoog. Het debat is tot 15.00 uur geschorst voor de lunchpauze. Daarna is het woord aan Sybrand Buma (CDA).

14.04 uur:
Gelukkig wordt er tijdens het debat ook nog gelachen. Bekijk hier het fragment waarin Halbe Zijlstra (VVD) de lachers op zijn hand krijgt met een... tomaat:

13.57 uur:
Zijstra doet een aantal voorstellen om de arbeidsmarkt te hervormen. Mensen met een vast contract worden te duur voor werkgevers en dat wil Zijlstra aanpakken. "Het moet aantrekkelijker worden om mensen in vaste dienst te nemen."

Pechtold (D66) vraagt zich af of Zijlstra bezig is met 'PvdA-tje pesten'. Zijlstra antwoordt hij vooral zaken wil 'agenderen'. In het regeerakkoord met de PvdA zijn er namelijk geen afspraken over gemaakt.

13.41 uur:
Bekijk hier hoe Geert Wilders de VVD confronteert met het 'Syrische paspoort' van premier Mark Rutte:

13.35 uur:
Zijlstra is nog steeds aan het woord, maar de partijen laten de vluchtelingenproblematiek even voor wat het is. Nu gaat het over het vrijhandelsverdrag TTIP, waar de SP en Partij voor de Dieren veel bezwaren tegen hebben. Volgens Zijlstra gaat het verdrag Nederland echter 'heel veel brengen'. 

13.22 uur:
Wilders gaat hard in de aanval. "Het is een verkapte uitnodiging om te komen", zegt hij over de uitspraak van Zijlstra dat het sluiten van de grenzen een 'droombeeld' is. "Ik weet het wel: half Afrika komt hier naartoe dankzij Zijlstra."

"Ik wil voorkomen dat we eindigen met een Europa waar alle grenzen gesloten zijn", antwoordt Zijlstra. "Toen we dat hadden, kwamen mensen uiteindelijk ook onze kant uit."

13.10 uur:
Zijlstra sluit niet uit dat Nederland ook grenscontroles invoert, net als Duitsland. "Als het nodig is, voeren we ze in."

12.59 uur:
Bekijk hier het fragment waarin Pechtold (D66) aan Zijlstra (VVD) vraagt waar de beloofde 100.000 banen nou zijn gebleven:

12.47 uur:
De wereldbevolking groeit explosief, zegt Zijlstra, vooral in Afrika. "We zien het begin van een volksverhuizing, met Europa als bestemming. We hebben de opdracht om grip te krijgen op die beweging; het is geen optie om te berusten en te zeggen dat er geen oplossing is."

12.31 uur:
Zijlstra ligt onder vuur van D66 en het CDA vanwege het VVD-voorstel om de buitengrenzen te sluiten. De VVD'er erkent vandaag dat hij de grenzen niet wil sluiten met hekken, want dat is een 'droombeeld'. Een betere opvang in de regio moet vluchtelingen weerhouden om naar Europa te komen.

12.14 uur:
Geert Wilders houdt bij de interruptiemicrofoon een kopietje omhoog van het Syrische paspoort van Mark Rutte. "Ik ga er vanuit dat het een vervalsing is." Hij grijpt het paspoort aan om opnieuw te pleiten voor het sluiten van de grenzen, omdat zulke vervalsingen ook door terroristen worden gebruikt om tussen de vluchtelingen naar Europa te reizen.

Zijlstra antwoordt dat het kabinet begin deze week al extra grenscontroles heeft aangekondigd. Verder wil hij niet gaan. "Grenzen dicht met hekken, dat werkt niet."

12.05 uur:

Thumbnail

Premier Mark Rutte in het regeringsvak van de Tweede Kamer tijdens de Algemene Beschouwingen. Rutte hoeft vandaag alleen maar te luisteren, hij komt morgen pas aan het woord.

11.50 uur:
Zijlstra ligt onder vuur van de oppositie over de justitiebegroting. "Je kunt niet beweren dat veiligheid prioriteit nummer één is, om vervolgens de rechters, het Openbaar Ministerie en de politie met zulke onmogelijke kortingen op te zadelen", zegt Sybrand Buma (CDA). Pechtold wijst erop dat de begroting dreigt te sneuvelen in de Eerste Kamer, maar dat Zijlstra zijn kop in het zand steekt. "Vijf jaar VVD op Justitie is vijf jaar een puinhoop", concludeert hij.

Zijlstra reageert laconiek. Hij wijst erop dat het goed gaat met de veiligheid, want de misdaadcijfers dalen.

11.40 uur:
De regeringspartijen zullen tijdens het debat meer hun eigen koers gaan varen, omdat het de laatste gezamenlijke begroting is voor de geplande verkiezingen in maart 2017. Dat zegt politiek commentator Frits Wester.

11.34 uur:
Alexander Pechtold (D66) wil weten waar de 100.000 banen zijn die het kabinet vorig jaar beloofde. "Ik zie niets. Meneer Zijlstra, waar zijn die banen gebleven?" Zijlstra antwoordde dat de lastenverlichting van het kabinet zorgt voor nieuwe banen. Dat is veel te afwachtend, vindt Pechtold. "Van de 100.000 beloofde banen blijf niets over", concludeert hij.

11.32 uur:
Bekijk hier de clash tussen Roemer (SP) en Wilders (PVV) over de vluchtelingenproblematiek:

11.30 uur:
Volgens Zijlstra staat het land er beter voor dan een aantal jaar geleden. "Dankzij het werk van het kabinet en het harde werk en offers van 17 miljoen Nederlanders laten we de crisis achter ons."

11.24 uur:
Roemer is klaar met zijn betoog. De volgende spreker is Halbe Zijlstra van regeringspartij VVD.

11.15 uur:
De SP wil de gaswinning in Groningen verder beperken, naar 'minimaal 30 miljard kuub'. De ChristenUnie en GroenLinks wijzen erop dat Roemer daarvoor geen financiële onderbouwing heeft in zijn tegenbegroting. 

10.55 uur:
Roemer komt op stoom en hamert op typische SP-thema's. Hij hekelt de 'harde neoliberale politiek' van het kabinet waarbij ouderen en mensen met een uitkering erop achteruitgaan terwijl de hoogste inkomens stijgen. "We moeten de almaar groeiende ongelijkheid aanpakken in plaats van vergroten."

10.41 uur:
Roemer komt meteen hard in aanvaring met Geert Wilders. Volgens de PVV-leider zet de SP de grenzen open voor asielzoekers, terwijl de SP-kiezer dat helemaal niet wil. "U gooit een asielbom op Nederland. En u zegt: SP-kiezers kunnen de pot op!" Roemer antwoordt dat Wilders moet stoppen met 'haatzaaien' en beter kan meehelpen met het oplossen van de problemen. 

10.30 uur:
Het debat gaat nu echt beginnen. SP-leider Emile Roemer trapt af. Hij begint meteen over het vluchtelingenprobleem. "Tienduizenden vluchtelingen komen naar Europa, op de vlucht voor oorlog en ellende." Roemer wil dat het kabinet vandaag nog maatregelen aankondigt voor een betere opvang. "Zoveel drama vraagt niet om onderling gekibbel, maar om oplossingen."

10.26 uur:
Buiten de vergaderzaal van de Tweede Kamer wordt minister Van der Steur (Justitie) uitgefloten door actievoerende politieagenten. 

 

10.24 uur:
Zoals verwacht krijgt Wilders geen steun voor zijn voorstel tijdens de extra regeling van werkzaamheden. Het debat begint nu om 10.30 uur.

10.15 uur:
Het debat zou om 10.15 uur beginnen, maar er is eerst een zogeheten extra regeling van werkzaamheden. Daarbij zal PVV-leider Geert Wilders vragen om de Algemene Beschouwingen uit te stellen en daarvoor in de plaats te debatteren over de vluchtelingenproblematiek.

10.14 uur:
Het debat over de begroting die gisteren op Prinsjesdag is gepresenteerd duurt twee dagen. Vandaag komen alleen de fractieleiders van de Tweede Kamer aan het woord. Morgen volgt het antwoord van Rutte. SP-leider Emile Roemer trapt het debat vandaag af, omdat hij de grootste oppositiepartij aanvoert.

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore