Ga naar de inhoud
Nederland

Commissie: Meer onderzoek naar geweld in jeugdzorg

Er moet veel meer onderzoek komen naar mishandelingen in de jeugdzorg. Zo'n vervolgonderzoek zou ervoor moeten zorgen dat er meer kennis komt over dit soort geweld en dat slachtoffers zich erkend voelen.

Dat heeft de commissie-De Winter - officieel de 'commissie-Vooronderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg' - zojuist laten weten bij de presentatie van zijn eindrapport.  

200 slachtoffers meldden zich

De commissie onder leiding van de Utrechtse hoogleraar Micha de Winter deed bijna een jaar lang onderzoek naar de mishandeling van kinderen in pleeggezinnen en tehuizen sinds 1945. Duidelijk werd dat veel jongeren die onder verantwoordelijkheid van de overheid uit huis waren geplaatst, te maken kregen met geweld in inrichtingen en pleeggezinnen.

In de periode dat De Winter onderzoek deed, meldden zich al ruim 200 slachtoffers, zonder dat er überhaupt een meldpunt was geopend. Velen van hen vertelden de commissie dat hun verhalen zelden serieus werden genomen.

De Winter zei in een interview met RTV Utrecht eind vorig jaar al dat het ging om structurele mishandelingen, en dat de verhalen van slachtoffers veel overeenkomsten vertoonden: "Vernedering, verwaarlozing, maar ook lichamelijk geweld, de trap af gooien, opsluiten en slaan. Eigenlijk komt het heel vaak samen voor. Het is bijna nooit zo dat bijvoorbeeld seksueel geweld alleen voorkomt, het is vaak onderdeel van een heel patroon aan gewelddadigheid."
 

Vervolgonderzoek onontbeerlijk

De Winter vindt, mede naar aanleiding van dit soort gevallen, dat er zeker een vervolgonderzoek kan komen. Alleen zo is precies in kaart te krijgen:

  • hoe dit soort geweld zich voor kon doen
  • wat de mechanismen waren 
  • hoe de overheid erop heeft gereageerd

Het vervolgonderzoek zou twee jaar in beslag moeten nemen. Het kabinet besluit voor de zomer over de reikwijdte van verder onderzoek, maar het heeft De Winter alvast opnieuw gevraagd de leiding van die onderzoekscommissie op zich te nemen. Minister Van der Steur zegt 'geschokt' te zijn door de conclusies van het rapport. 

Veiliger maken

Staatssecretaris Van Rijn van Welzijn wil dat 'de onderste steen bovenkomt': "De kennis die uit het onderzoek zal komen, kan ons allemaal helpen de huidige leefomgeving van kinderen in instellingen en pleeggezinnen nog veiliger te maken."

Ook Jeugdzorg Nederland heeft gereageerd. De instantie ondersteunt het advies van de commissie en is ook voor een breder onderzoek.

Seksueel misbruik

De commissie-De Winter werd ingesteld naar aanleiding van de commissie-Samson, die onderzoek deed naar seksueel misbruik in pleeggezinnen en tehuizen. Uit dat onderzoek kwam al naar voren dat er veel meer mis was.

In de afgelopen jaren zijn er diverse commissies geweest die onderzoek deden naar misbruik:

  • Commissie-Samson - deze commissie onderzocht seksueel misbruik in instellingen en pleeggezinnen
  • Commissie-Deetman - deed onderzoek naar seksueel misbruik in de katholieke kerk
  • Commissie-De Winter - onderzocht geweld en mishandeling in jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen

Meer op rtlnieuws.nl:

Vijf vragen over onderzoek kindermishandeling