Ga naar de inhoud
454.040 aanvragen

Basisbeurs is terug, meer studenten dan verwacht melden zich ervoor aan

Protesten tegen het leenstelsel, vorig jaar in Amsterdam Beeld © ANP / Hollandse Hoogte / Sabine Joosten

Er hebben veel meer studenten aan hbo's en universiteiten een basisbeurs aangevraagd dan van tevoren was verwacht. Bij DUO, de Dienst Uitvoering Onderwijs, zijn 454.040 aanmeldingen binnengekomen.

De basisbeurs keert na acht jaar terug voor studenten in het hoger onderwijs.

Uitzoeken hoe het komt

Vooraf had DUO ingeschat dat zo'n 435.000 studenten recht zouden hebben op de beurs. De dienst gaat nog uitzoeken hoe het komt dat dit aantal hoger uitvalt.

Daar zijn meerdere redenen voor denkbaar. Zo zou het kunnen dat studenten die in voorgaande jaren niet gebruikmaakten van studiefinanciering, waaronder bijvoorbeeld ook de ov-kaart en studieleningen vallen, zich nu wel hebben gemeld.

Het zou ook kunnen dat het aantal eerstejaarsstudenten hoger is dan verwacht. De aanmeldcijfers voor dit collegejaar zijn nog niet bekend. Over een maand verwacht DUO met een nadere analyse te komen.

Studenten
Lees ook
Studenten demonstreren voor betere compensatie leenstelsel: 'Het is niet eerlijk'

Einde leenstelsel

Met de herinvoering van de beurs komt een einde aan het leenstelsel, dat jarenlang felle kritiek kreeg van studentenorganisaties. Zij waren er fel op tegen dat veel jonge mensen met een forse schuld aan hun loopbaan moesten beginnen. Uiteindelijk brokkelde de politieke steun voor het leenstelsel af.

Voor thuiswonende studenten is de basisbeurs vastgesteld op 110,30 euro per maand. Studenten die op kamers wonen krijgen komend studiejaar 439,20 euro. Dat is inclusief een tijdelijke verhoging met 164,30 euro om de koopkracht van studenten te ondersteunen.

Voor studenten die binnen tien jaar afstuderen, wordt de studiefinanciering omgezet in een gift.

Uitgerekend:
Lees ook
Uitgerekend: dit zou het 'logische' bedrag voor de basisbeurs zijn