Ga naar de inhoud
Presenteert plan van aanpak

Minister wil veiligheid op hogescholen en universiteiten verbeteren

Minister Dijkgraaf. Beeld © ANP / Peter Hilz

Minister Dijkgraaf van onderwijs en wetenschap presenteert een aanpak om samen met studenten, medewerkers en instellingen de sociale veiligheid op universiteiten en hogescholen te vergroten. Dit meldt de minister vandaag in een brief aan de Tweede Kamer

Deze aanpak bleek nodig. Eerder deze week berichtte RTL Nieuws nog over het ontbreken van een structurele aanpak tegen grensoverschrijdend gedrag op kunst- en modeopleidingen.  

Wettelijke zorgplicht

Dijkgraaf komt nu met een landelijk programma en wil dat deze instellingen een wettelijke zorgplicht krijgen. Sociale veiligheid op hogescholen en universiteiten staat nu niet expliciet in de wet en dat bemoeilijkt het externe toezicht hierop. 

Onderwijsinspectie:
Lees ook:
Onderwijsinspectie: duizenden studenten ervaren grensoverschrijdend gedrag

Verder wordt onderzocht of er een onafhankelijk punt moet komen waar studenten en medewerkers terecht kunnen voor steun en advies. Zo wordt gekeken of het anoniem melden van klachten het vertrouwen in de klachtenprocedures vergroot. 

Machtsongelijkheid en competitie

De afgelopen jaren verschenen meerdere rapporten die de noodzaak laten zien van het verbeteren van de sociale veiligheid in het hoger onderwijs en de wetenschap.

Onder andere machtsongelijkheid, competitie, onaantastbaarheid van docenten en onderzoekers en genderstereotypering vormen een voedingsbodem voor het ontstaan en in stand houden van sociale onveiligheid.

Dijkgraaf: “Leren, ontwikkelen en het open debat staan in het onderwijs en de wetenschap centraal en er zijn altijd afhankelijkheidsrelaties. Als een sociaal veilige omgeving ontbreekt, kan dit een grote impact hebben op het leven van studenten en medewerkers."

"Studenten en medewerkers moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen in een duurzaam veilige leer- en werkomgeving. Ik wil daar samen met hogescholen en universiteiten aan werken.”

Modeopleiding
Lees ook:
Modeopleiding Amfi onder vuur: studenten klagen massaal over onveilige cultuur

Er wordt op het mbo, hbo en wo al wel enige tijd gewerkt aan het verbeteren van de sociale veiligheid. Het kabinet investeert in meer rust en ruimte voor onderwijs en onderzoek. Ook zijn in het Bestuursakkoord afspraken gemaakt met instelingen, over onder andere het opstellen van gedragsregels en monitoring. 

Nieuwe aanpak

Maar het huidige programma kan volgens de minister nog wel wat versterking gebruiken. In de nieuwe aanpak ligt de focus op het samenwerken tussen studenten, medewerkers en instellingen om de sociale veiligheid te vergroten. Het gaat om initiatieven waarin hogescholen en universiteiten samenwerken en samen leren. 

Het nieuwe programma heeft een duur van tenminste vier jaar. Voor dit programma stelt Dijkgraaf de komende jaren in totaal 4 miljoen euro beschikbaar. Dat komt bovenop de 4 miljoen euro voor de eerdergenoemde afspraken uit het Bestuursakkoord.

Hoogleraar
Lees ook:
Hoogleraar UvA gaf studenten 'een acht voor een nacht'