Ga naar de inhoud
Groeiende groep

SCP: een op zes Nederlanders kampt met stapeling van problemen

Beeld ter illlustratie. Beeld © ANP / Jeffrey Groeneweg

Een op de zes Nederlandse volwassenen heeft te maken met een stapeling van problemen, zoals te weinig financiële middelen en geen sociaal netwerk om problemen het hoofd te bieden. Dit blijkt uit het onderzoek Zicht op Zorgen van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). 

Duidelijk wordt dat een op de zes volwassenen op drie of meer terreinen problemen ondervindt. Zo kunnen er problemen zijn in het gezin, met het sociale netwerk, op het gebied van financiën, in het huishouden of op het werk. 

Kwetsbare situaties

Deze mensen die in de problemen komen, hebben relatief weinig hulpbronnen zoals financiële middelen, opleiding, gezondheid, veerkracht en eigen regie. Hierdoor komen deze mensen al snel in een kwetsbare situatie terecht, waardoor ze minder goed kunnen meedoen in de samenleving.

Daarnaast voelen deze mensen zich vaker eenzaam en zijn ze minder tevreden over hun leven dan anderen. Uit een recente SCP-publicatie bleek ook al dat een tekort aan hulpbronnen een rol speelt in de ongelijkheid tussen groepen.

SCP:
Lees ook:
SCP: ongelijkheid in samenleving is structureel en hardnekkig

Daarnaast is de verwachting dat de inflatie en hogere energieprijzen ervoor zullen zorgen dat deze groep alleen nog maar groter wordt. 

Alertheid gemeenten

Het SCP kaart aan dat het van belang is dat gemeenten alert zijn op dit soort kwetsbare mensen, en hun eigen 'redzaamheid' niet moeten overschatten. 

De informatievoorziening zou voor hen toegankelijker en eenvoudiger moeten worden. Nu is informatie soms alleen digitaal beschikbaar en zijn aanvraagformulieren vaak ingewikkeld.

Problemen in gezinnen

Een ander onderzoek van het SCP, Meer zicht op ouders, laat ook zien dat de problemen voorkomen in gezinnen met kinderen. Ruim een op de tien ouders van minderjarige kinderen kampt met een dergelijke stapeling van problemen of zorgen. 

Onderdeel hiervan zijn zorgen over de opvoeding of ontwikkeling van de kinderen, maar daarnaast spelen ook andere problemen een rol, zoals geldproblemen, en bevinden deze ouders zich geregeld in een sociaal isolement. Hierdoor beschikken zij over weinig of geen hulpbronnen en kunnen ze niet terugvallen op een netwerk.

De
Lees ook:
De regio waar je opgroeit bepaalt je latere inkomen, ook in Nederland