Ga naar de inhoud
Helft jonger dan 5 jaar

Ruim een kwart meer kinderen ontvoerd in 2022

Beeld ter illulstratie. Beeld © ANP / Patricia Rehe

Steeds meer ouders krijgen te maken met de ontvoering van hun kind. Het aantal meldingen van internationale kinderontvoeringen vorig jaar staat op 292 kinderen, tegenover 229 ontvoerde kinderen in 2021. Dit is een stijging van 27,5 procent.

Deze nieuwe cijfers zijn afkomstig uit het jaarverslag van het Centrum Internationale Kinderontvoering (IKO). 

Vooral erg jonge kinderen

De cijfers laten bovendien zien dat in 78 procent van de gevallen de moeder de ontvoerder is, tegenover de vader in 20 procent van de gevallen. In de overige 2 procent van de kindontvoeringen is een overig familielid de ontvoerder.

Hiernaast blijken voornamelijk jonge kinderen ontvoerd te worden. Van de 292 kinderen, was bijna de helft 5 jaar oud of jonger: namelijk 137 kinderen. Nog eens 104 kinderen waren tussen de 6 en 12 jaar oud, gevolgd door 20 kinderen tussen de 13 en 15 jaar en 12 kinderen waren 16 of 17 jaar oud. Van de overige kinderen is geen leeftijd bekend.

Aantal
Lees ook:
Aantal kinderontvoeringen ondanks corona gestegen, moeder meestal dader

In 2022 gaat het dus om een toename van 63 kinderen die zijn betrokken in de bij het Centrum bekende kinderontvoeringen.

Centrum beter vindbaar

Wel een belangrijke nuancering: het Centrum Internationale Kinderontvoering geeft aan dat de stijging ook veroorzaakt zou kunnen worden doordat meer mensen zich melden voor advies en hulp in ontvoeringszaken.

Het roept volgens het centrum de vraag op of er sprake is van een werkelijke toename van ontvoeringen, of vooral van meldingen omdat het centrum steeds beter vindbaar blijkt voor ouders.

Globalisering als oorzaak

Een andere verklaring voor de stijging zou kunnen zijn dat er sprake is van een aanhoudende globalisering van de maatschappij, met meer (formele) relaties met een internationaal karakter, maar ook met Nederlandse ouders die zich makkelijker buiten Nederland vestigen.

'Nederlandse
Lees ook;
'Nederlandse kinderen leefden totaal geïsoleerd op boerderij Spanje'

Het Centrum IKO constateert dat de hoeveelheid zaken met 17 procent is gestegen, terwijl het aantal betrokken kinderen is gestegen met 27 procent. Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat er per gezin meer kinderen zijn betrokken dan vorig jaar het geval was.

Preventieve advieszaken

Naast dat het Centrum zich bezighoudt met kinderen die ontvoerd zijn, geven zij ook advies aan ouders die vrezen voor ontvoering. In 2022 behandelden ze in totaal 265 advieszaken, waar in totaal 382 kinderen bij betrokken waren. 

Directeur dhr. C. Çörüz zegt hierover: "We zien in onze cijfers dat van deze 265 zaken waarin wij preventief adviesgesprekken hebben gevoerd bij een dreiging met ouders, er slechts 3 zaken vooralsnog bij Centrum IKO zijn teruggekomen met dat er ook een daadwerkelijke kinderontvoering heeft plaatsgevonden.”

“Dat is hoopvol! In het voorstadium van een kinderontvoering blijft preventief kunnen adviseren echt essentieel."

Kinderen
Lees ook:
Kinderen zagen hoe Gino ontvoerd werd: 'Auto ingetrokken'