Ga naar de inhoud
Totaal 170.000 sterfgevallen

CBS: veel minder coronadoden in 2022, meer overlijdens na vallen

Meer mensen overleden na een val, minder aan corona Beeld © Getty Images.

In 2022 overleden 13 procent meer mensen aan een niet-natuurlijke doodsoorzaak dan een jaar eerder. Er stierven vooral meer mensen na een val, vaak 80-plussers in zorginstellingen. Het aantal coronadoden halveerde juist. Dat blijkt uit de voorlopige jaarcijfers die het CBS zojuist heeft gepubliceerd.

In totaal stierven in 2022 170.000 inwoners van Nederland. Dit waren de belangrijkste doodsoorzaken:

  • Kanker: 28 procent
  • Hart- en vaatziekten: 23 procent
  • Psychische stoornissen en ziekten van het zenuwstelsel, waaronder dementie: 13 procent.
  • Ziekte van de ademhalingsorganen, zoals longontsteking: 8 procent.

6 procent van de 170.000 mensen stierf aan een niet-natuurlijke doodsoorzaak en 5 procent aan corona.

Grote afname coronadoden

Ingezoomd op die laatste twee, valt de enorme afname van coronadoden op. Van 8200 mensen is bekend dat ze vorig jaar stierven aan corona. Een jaar eerder waren dat er 19.600 en in 2020 nog meer: 20.200.

In het eerste kwartaal van 2022 stierven nog bijna 1200 mensen per maand aan Covid-19, daarna daalde dit hard naar iets meer dan 500 per maand.

Veel
Lees meer:
Veel meer coronadoden bij mensen met verstandelijke beperking

Een toename is er juist van het aantal mensen dat stierf door een niet-natuurlijke doodsoorzaak. Die wordt vooral veroorzaakt doordat meer mensen overleden na een zogenoemde 'accidentele val': 6254 in 2022 tegenover 5430 een jaar eerder. Vaak ging het om 80-plussers, een aanzienlijk deel van hen leed aan dementie.

Mensen die in het verkeer na een val van bijvoorbeeld een fiets stierven, worden niet meegeteld in de sterfgevallen na een 'accidentele val'.

Ouderen met vorm van dementie vallen vaker

De stijgende trend was vorig jaar ook al te zien. Toen schreef het CBS: "De stijging van het aantal fatale vallen gaat samen met een stijging van het aantal ouderen in de bevolking. Maar ook per duizend inwoners in een leeftijdsgroep is de toename te zien."

Hoe dat precies komt is niet helemaal duidelijk. Opgemerkt werd vorig jaar al wel dat fatale vallen niet alleen samenhangen met hoge leeftijd, maar ook met aandoeningen. Vooral onder mensen met een vorm van dementie of bijvoorbeeld alzheimer of ms was toen al een stijging te zien.

'Ouderen
Lees meer:
'Ouderen belanden vaker ernstig verzwakt en onderkoeld in het ziekenhuis'

Ruben van Gaalen van CBS vertelt nu aan RTL Nieuws: "Vorig jaar vroegen we ons af of het om vallen thuis ging door het langer thuis wonen van ouderen. Maar het gaat vooral om vallen in verzorgingshuizen."

Het aantal mensen dat stierf aan ziekten van de ademhalingsorganen nam afgelopen jaar ook sterk toe, met 27 procent. Het CBS noemt daarbij als een van de mogelijke oorzaken dat er in 2022 twee griepgolven waren, van half maart tot half mei en in december. In 2021 was er geen enkele griepgolf, door de toen geldende coronamaatrdegelen zoals het houden van anderhalve meter afstand. 

Griepgolven

Van Gaalen: "Door corona waren we in 2022 minder bestand tegen de griep. Dan zie je meer longontstekingen, meer ademhalingsproblemen." Ook mensen met alzheimer en dementie zijn vatbaarder voor griep, licht Van Gaalen verder toe. "Door griep gaat ook het aantal hart- en vaatziekten omhoog, dat hangt allemaal samen."

Kanker als doodsoorzaak neemt al jaren procentueel af, dat is ook te zien in de nieuwste CBS-cijfers.

Tot slot valt nog op dat voor het derde jaar op rij sprake was van oversterfte: er overleden 14.500 mensen meer dan verwacht. Die oversterfte is hoger dan het aantal coronadoden van 8200. Mogelijk speelt griep ook hier een rol.

Hoge
Lees meer:
Hoge oversterftecijfers, maar niemand weet waarom: Kamerleden willen opheldering