Ga naar de inhoud
Ongewenste concurrentie

Predicaten 'goed' en 'excellent' voor scholen geschrapt om kansenongelijkheid

Minister Wiersma bezocht vandaag basisschool Melodie in Rijswijk, waar hij voorlas uit het Dagboek van Anne Frank. Beeld © ANP / Sandra Uittenbogaart

Scholen zullen niet langer 'goed' of 'excellent' worden genoemd als de prestaties van leerlingen bovengemiddeld goed zijn. Minister Dennis Wiersma van Onderwijs schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het systeem ongewenste concurrentie en kansenongelijkheid in de hand werkt.

Een meerderheid in de Tweede Kamer had Wiersma opgeroepen de predicaten af te schaffen. Volgens de onderwijsminister blijft het belangrijk om de kwaliteit van scholen te stimuleren, maar verbetert het huidige systeem slechts de kwaliteit van een kleine groep scholen. Daarom gaat Wiersma nadenken over een andere manier. Hier wil hij de Kamer in het najaar over informeren.

Verkeerd effect

"Het is belangrijk dat scholen een kwaliteitscultuur borgen", schrijft de minister. "De overheid heeft hierbij een stimulerende rol die zich niet alleen beperkt tot een kleine groep scholen. Dat kan (kwaliteits)verschillen tussen scholen vergroten, zorgen voor ongewenste concurrentie en werkt kansengelijkheid tegen. De overheid heeft dan ook een belangrijke rol om alle scholen hiertoe aan te sporen, waarbij zij bijvoorbeeld ook nauw samenwerken via het delen van kennis."

In juni maken scholen voor de laatste keer kans om te worden beloond met het predicaat 'excellent'. Scholen die deze erkenning krijgen, mogen hier tot aan het einde van het schooljaar 2025/2026 reclame mee maken.

Leesvaardigheid
Lees ook:
Leesvaardigheid basisschoolkinderen beroerd, maatschappelijk functioneren in de knel

In februari steunde een meerderheid in de Tweede Kamer een motie van D66 om de predicaten niet langer uit te reiken. Paul van Meenen (D66) vindt dat er een verkeerd effect vanuit gaat. "Het onderwijs is al te veel een wedstrijd", zegt Van Meenen in een reactie op het besluit, dat hij met een knipoog 'excellent' noemt.

Lezen en schrijven

Doordat de aanmelding voor een pluim vrijwillig is, doet de ene school zijn best en kan een andere school het laten lopen, zegt het Kamerlid. Aan het nieuwe systeem dat in de maak is, doet wat hem betreft elke school automatisch mee. Sowieso vindt Van Meenen het belangrijker dat de inspectie erop toeziet dat leerlingen beter presteren op basisvaardigheden als lezen en schrijven.

Recentelijk deed ook het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) de oproep om hiermee te stoppen. Voorzitter Janouke van Meerveld is dan ook 'erg blij dat de minister hier nu ook achter staat'. Zij benadrukt dat 'iedere leerling recht heeft op excellent onderwijs'. Dat een select groepje scholen aan de eisen voldoet voor het predicaat 'excellent', betekent nog niet dat andere scholen minder goed zijn, zegt Van Meerveld.