Ga naar de inhoud
Grens van 25 kilometer

Opsteker voor het kabinet: omstreden stikstofberekening mag

De A15 bij Bemmel. Over verbreding van het traject wordt al jarenlang gesproken. Beeld © ANP

Een belangrijke opsteker voor het kabinet vandaag. Een omstreden manier om te berekenen hoeveel stikstof neerslaat in beschermde natuurgebieden kan door de beugel, zegt de Raad van State. Het brengt de aanleg van de A15 tussen Bemmel en Duiven/Zevenaar een stap dichterbij.

Tegenstanders van de weg hadden het zogenoemde tracébesluit dat het kabinet in 2017 al nam aangevochten, omdat er fouten gemaakt zouden zijn bij de berekening van de hoeveelheid stikstof die neerslaat op Natura2000-gebieden.

25 kilometergrens

Bij het berekenen hanteerde het kabinet het uitgangspunt dat stikstof die het gevolg is van de aanleg en het gebruik van de weg alleen neerslaat op natuurgebieden die maximaal 25 kilometer van de aan te leggen weg liggen.

Van stikstof die op grotere afstanden in beschermde natuurgebieden neerslaat, zou de bron niet 1-op-1 te herleiden zijn, en die zou daarom bij de berekening buiten beschouwing kunnen worden gelaten. De Raad van State gaat daar in mee. 

Berekenen van stikstof tot een grens van 25 kilometer is aanvaardbaar, stelt de Raad van State vandaag.

Definitief besluit volgt later 

Toch betekent dit nog geen definitief groen licht voor de verlenging van de A15 door kan gaan. "Met deze tussenuitspraak is nog niet duidelijk of de A15 bij knooppunt Ressen kan worden doorgetrokken en aangesloten op de A12. De afdeling bestuursrechtspraak heeft namelijk nog niet op alle bezwaren beslist die tegen het tracébesluit zijn aangevoerd. Zij zal hierover later een definitieve uitspraak doen", stelt de Raad van State. 

Maatschappelijk belang

Vanwege het grote maatschappelijke belang kiest de hoogste bestuursrechter van Nederland ervoor nu alvast een oordeel te geven over de omstreden rekenmethode van 25 kilometer. 

"De rekenafstand is namelijk voor het eerst gebruikt voor het gewijzigde tracébesluit voor de ViA15 in september 2021 en wordt sinds januari 2022 gebruikt voor alle stikstofveroorzakende projecten. Een oordeel over de aanvaardbaarheid van zowel het rekenmodel als de rekenafstand is daarom niet alleen voor deze zaak, maar voor veel projecten van groot belang", stelt de Raad van State.

Ring Utrecht

Deze rekenmethode wordt ook gebruikt voor de verbreding van de A27/A12 Ring Utrecht. Ook bij die berekening van stikstofneerslag die het gevolg is van die verbreding is ervan uitgegaan dat verder kijken dan 25 kilometer niet nodig is. Maar daar zijn ook andere bezwaren tegen de verbreding. 

"Deze uitspraak geeft meer houvast en richting voor vergunningverlening. Niet alleen voor infrastructuur, maar ook voor andere projecten en dat helpt om koers te kunnen bepalen en daar zijn we blij mee", zegt een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Milieuorganisaties teleurgesteld

Milieuorganisaties hadden niet verwacht dat de Raad van State de stikstofberekening van de overheid goed zou keuren. 

Een van de eisers, Natuur en Milieufederatie Gelderland, laat weten teleurgesteld te zijn in de uitspraak. De vereniging noemt het een geitenpaadje, dat is gevonden om natuurvergunningen te kunnen verlenen. Ondertussen kent 'het natuurherstel door het terugdringen van de stikstofuitstoot weinig voortgang'.

Ook milieuorganisatie Natuur & Milieu, niet betrokken bij de zaak, is verrast door de uitkomst. "Na 25 kilometer slaat stikstof nog steeds neer", stelt een woordvoerder. "We gaan kijken naar de uitspraak."

Mobilisation for the Environment (MOB) was een van de bezwaarmakers tegen de grens van 25 kilometer. De stichting behaalde eerder meerdere juridische overwinningen in het stikstofdossier. Voorzitter Johan Vollenbroek zegt de uitspraak van de rechter nog goed te bestuderen.

Rutte: kabinet gaat afspraken provincies over stikstof afwachten

09:25