Ga naar de inhoud
Grensoverschrijdend gedrag

Geneeskundestudenten durven seksueel wangedrag niet te melden

Meer dan 200 co-assistenten hadden in 2021 te maken met ongewenst gedrag, maar ze melden dat meestal niet. Dat blijkt uit een enquête van belangenvereniging De Geneeskundestudent waar de Volkskrant over schrijft. De meldingen zijn vaak gericht tegen de medisch specialisten, de opleiders van de studenten.

Het meest genoemde ongewenste gedrag is verbale agressie, gevolgd door seksuele intimidatie en discriminatie. 

Niet officieel gemeld

Toch wordt zo’n 80 procent van de voorvallen niet officieel gemeld, vaak uit angst voor de carrière of omdat ze niet weten waar het kan. Aankomende of pas afgestudeerde artsen zijn in hoge mate afhankelijk van hun opleiders, zegt Pim den Boon, voorzitter van De Geneeskundestudent tegen de Volkskrant. "Zij bepalen wie er in opleiding komt tot medisch specialist, waar het aantal plekken schaars is." 

De enquête werd ingevuld door ruim 2800 co-assistenten en geneeskundestudenten, van wie 80 procent vrouwen. In totaal is zo’n 65 procent van het ledenbestand (15.000) van de belangenvereniging vrouw.

Internist
Lees ook:
Internist Maasstad Ziekenhuis verliest baan na betasten coassistenten

De enquête ging over coronajaar 2021. In dat jaar zat een deel van de studenten thuis, waardoor de cijfers mogelijk nog een onderschatting zijn. Volgens De Geneeskundestudent is er sinds die tijd geen verbetering te zien.

Uit de enquête blijkt dat het aantal gevallen van pesten wel is gedaald. "Dit heeft mogelijk te maken met het deels wegvallen van fysiek onderwijs vanwege de corona-pandemie, waardoor er minder mogelijkheid is geweest om fysiek te pesten. Bij de overige types van ongewenst gedrag zijn de relatieve bijdragen aan het totaal aantal meldingen stabiel gebleven." 

Medisch tuchtcollege

Een internist van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam is eerder deze maand uit zijn vak gezet door het medische tuchtcollege. Hij maakte zich in 2021 bij drie co-assistenten schuldig aan seksueel wangedrag