Ga naar de inhoud
Hulpbronnen doorslaggevend

CBS: kind uit bijstandsgezin heeft minder kans op goede start in het leven

Een moeder telt haar geld, ter illustratie. Beeld © ANP / Martine Hoving

Kinderen die opgroeien in een bijstandsgezin hebben minder kans op een goede ontwikkeling in het leven dan andere kinderen, stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze kinderen lopen vaker meerdere 'hulpbronnen' van hun ouders mis, vergeleken met leeftijdsgenoten die niet in een bijstandsgezin opgroeien.

Om erachter te komen wat het verschil in invloed is van deze ouderlijke hulpbronnen keek het statistiekbureau naar de situatie waarin de kinderen opgroeide. 

Het bureau begon het onderzoek vanaf het moment van conceptie, tot aan de dag dat de kinderen twee jaar oud werden, en nam kinderen die geboren werden in 2006 als uitgangspunt. 

Hulpbronnen

De hulpbronnen die onderzocht werden betroffen onder meer het onderwijsniveau van de ouders, het welvaartsniveau van de ouders, de stabiliteit van het gezin en de mentale gezondheid van de ouders.

SCP:
Lees ook:
SCP: ongelijkheid in samenleving is structureel en hardnekkig

Na analyse hiervan bleek dat een kind met hoogopgeleide ouders, die een relatief goed inkomen of vermogen hebben en die een gelukkige relatie hebben zonder psychische problemen, gemiddeld een goede start maakt in het leven. 

Hiertegenover stond dat de kinderen met laagopgeleide ouders, die een weinige inkomen of vermogen hebben en die gescheiden zijn of psychische problemen hebben, risico lopen om zich minder goed te ontwikkelen dan hun leeftijdsgenoten. 

Stress in de baarmoeder

De reden dat het statistiekbureau het onderzoek al startte vanaf het moment van conceptie, is omdat deze factoren ook al meespelen wanneer een kind nog in de buik van de moeder zoek, legt CBS-onderzoeker Ruben van Gaalen uit.

Stress kan van invloed zijn op de ontwikkeling van het kind in de baarmoeder. "En als er bijvoorbeeld weinig geld is, is er vaak meer stress." Het onderzoek laat daarbij ook zien dat wanneer er meerdere risicofactoren in het spel zijn (bijvoorbeeld weinig inkomen en psychische problemen) de problemen kunnen toenemen. 

Risicofactoren

En daar blijkt in veel gevallen sprake van te zijn. Bij bijna 81 procent van de kinderen die opgroeien in een gezin met een bijstandsuitkering bleek sprake te zijn van twee of meer risicofactoren, waardoor een stapeling van de factoren plaatsvindt. Bij 9 procent was zelfs sprake van vier risicofactoren. 

Kinderen
Lees ook:
Kinderen geven leven een 7,7, maken zich zorgen om Oekraïne en klimaat

De risicofactoren deden zich bij de kinderen die niet in een bijstandsgezien opgroeiden slechts in 11 procent van de gevallen voor. 

Van de kinderen die in 2006 werden geboren, maakte 6 procent in de eerste duizend dagen deel uit van een bijstandsgezin. Het CBS heeft gekeken naar kinderen die minimaal een jaar in een gezin leefde van wie zeker één van de ouders bijstand of een andere sociale voorziening ontving.

Effecten slechte start

Dit onderzoek maakt duidelijk wat het verschil is op de start van het leven, wanneer kinderen wel of niet in een bijstandsgezin opgroeien. 

Wat de uiteindelijke effecten zijn op de rest van het leven van het kind, is echter nog niet duidelijk en onderzoekt het CBS nog. De statistici doen vervolgonderzoek naar de verdere levensloop van deze in 2006 geboren kinderen.

Weer
Lees ook:
Weer meer mensen in de bijstand, opnieuw vooral veel jongeren