Ga naar de inhoud
Nederland moet sneller ingrijpen

Minister Adema met spoed uit Berlijn vanwege maatregel waterkwaliteit

Minister Piet Adema. Beeld © Sandra Uittenbogaart.

Minister Piet Adema is met spoed teruggekomen uit Berlijn omdat de Europese commissie vindt dat Nederland dit jaar niet genoeg doet om de waterkwaliteit te verbeteren. Het kabinet buigt zich vandaag over de kwestie. Het is vrijwel zeker dat boeren dit jaar al bufferstroken moeten aanleggen in de buurt van sloten en vaarten waar geen mest op mag worden uitgereden. In december meldde Adema nog dat dit pas volgend jaar zou moeten.

Adema was in Berlijn voor de Grüne Woche, een belangrijke landbouwbeurs. Maar de kwestie rond de bufferstroken is urgent omdat de Europese Commissie zeer veel waarde hecht aan verbetering van de Nederlandse waterkwaliteit. Daarom zijn er vorig jaar nieuwe afspraken gemaakt en als die niet worden nagekomen kan Nederland in een klap de toestemming om meer mest uit te rijden kwijtraken. Veehouders worden dan voor hoge kosten gesteld omdat ze hun mest moeten afvoeren.

Vorig jaar werd afgesproken dat de toestemming voor de boeren om meer mest uit te rijden in drie jaar wordt afgebouwd en dat Nederland in 2026  gewoon aan de Europese normen moet voldoen.  

Bufferstroken

Volgens bronnen rond het kabinet gaat het om een interpretatieverschil, maar neemt de Europese Commissie het hoog op. De bufferstroken moeten voorkomen dat mest die op het land wordt uitgereden snel in sloten en vaarten belandt. Op die bufferstroken moeten ook speciale gewassen worden geplant die stikstof en fosfaat opvangen. Ze gaan dus af van het land dat boeren voor hun bedrijfsvoering kunnen gebruiken. 

Toen de afspraken werden gemaakt hadden de boeren hun bedrijfsplannen voor dit jaar al klaar. Invoering van de bufferstroken en het planten van de vanggewassen zou voor hen een enorm probleem worden. Daarom is uitgegaan van invoering in 2024.

De verwachting is volgens politieke verslaggever Ron Kragten nu dat de boeren worden gedwongen om deze maatregelen alsnog zo spoedig mogelijk door te voeren. ''Europa is het zat dat Nederland te weinig doet om de waterkwaliteit te verbeteren en zal daarom niet accepteren dat het anders gaat dan afgesproken. Het is - gezien de zware onderhandelingen van vorig jaar - uiterst pijnlijk  dat nu juist op dit punt een interpretatieverschil van de afspraken is ontstaan''.