Ga naar de inhoud
30 procent meer

Advies aan kabinet: leid veel meer huisartsen op

Het aantal opleidingsplekken voor huisartsen moet fors omhoog. Dit zou noodzakelijk zijn vanwege de groeiende vraag naar huisartsenzorg en de ontwikkelingen in de beroepsgroep.

Dat meldt het zogenoemde Capaciteitsorgaan, dat jaarlijks aan de overheid adviseert hoeveel zorgprofessionals er zouden moeten worden opgeleid om aan de zorgvraag te voldoen. 

Forse verhoging

Voor huisartsen is het advies fors verhoogd van 921 naar 1190, een toename van meer dan 30 procent. Opvallend is dat het vorige advies nog niet is gerealiseerd. Momenteel zijn er slechts 850 opleidingsplekken voor huisartsen. 

Huisartsen
Lees ook:
Huisartsen lopen over, dus ze protesteren: 'De drukte is extreem'

De verwachting is dat het aantal huisartsen de komende tien jaar met 10 procent moet groeien om de zorgvraag bij te benen. Dat heeft onder meer te maken met de toenemende vergrijzing en de ontwikkeling dat steeds meer zorg wordt verplaatst van instellingen naar de huisarts. 

Stijgende zorgvraag

De Landelijke Huisartsenvereniging LHV onderschrijft de noodzaak. "Een verdere ophoging van het aantal opleidingsplekken is echt nodig om de stijgende zorgvraag goed te kunnen opvangen", zegt LHV-bestuurder en huisarts Hilly ter Veer. 

De huisarts vertelt dat naast het opleiden van meer huisartsen ook ingezet moet worden op het verlagen van de werkdruk, het anders organiseren van de zorg en het stimuleren van de gezondheid. "Want we gaan de uitdagingen in de huisartsenzorg niet redden met enkel en alleen méér huisartsen en medewerkers."

Preventieve zorg

Volgens de LHV zou er dus niet alleen aandacht gevestigd moeten worden op het opvangen van zorgbehoevende mensen, maar moet juist ook voorkomen worden dat mensen die zorg nodig hebben.

Ter Veer: "Zo moet er aandacht zijn voor het verminderen van de zorgvraag door preventie. Juist ook op andere beleidsterreinen dan de zorg (zoals in het sociaal beleid) moet meer worden ingezet op het voorkomen van gezondheidsproblemen, ook wel health in all policies genoemd."

Het
Lees ook:
Het is te druk bij de huisarts, maar hoe weet je wanneer je moet bellen?

Politiek besluit

Een besluit over het aantal opleidingsplaatsen is aan de politiek. D66 schaart zich achter de oproep van de huisartsenvereniging, maar legt de bal tegelijkertijd ook bij de huisartsen zelf. Die werken te vaak in deeltijd en blijven te vaak wonen waar ze zijn opgeleid.

"We moeten ook kijken of we de afgestudeerde huisartsen kunnen verleiden om te komen wonen en werken waar de krapte is", zegt Kamerlid Wieke Paulusma.

Verpleegkundigen:
Lees ook:
Verpleegkundigen: 'Ziektes voorkomen is kerntaak, maar we komen er niet aan toe'