Ga naar de inhoud
Omstreden maatregel

Nareisbeperking onwettig: ook gezin van Turkse statushouder mag komen

Vluchtelingen staan buiten in de regen bij het COA IND aanmeldcentrum voor het asielcomplex in Ter Apel. Beeld © ANP

De rechter heeft opnieuw bepaald dat een omstreden maatregel waardoor gezinshereniging tijdelijk niet mogelijk is, onwettig is. Een Turkse statushouder die zijn gezin naar Nederland wil halen, heeft gelijk gekregen.

Dat staat in het vonnis van de vreemdelingenkamer in de bodemprocedure die de Turkse politieke vluchteling had aangespannen. De rechter oordeelt dat 'aan de gezinsleden van de man een machtiging tot voorlopig verblijf worden verstrekt'. Dat is een document waarmee het gezin Nederland, met twee kleine kinderen, kan inreizen.

"De rechtbank is van oordeel dat de nieuwe regeling van het kabinet in strijd is met de Nederlandse vreemdelingenwet, de Gezinsherenigingsrichtlijn, het Europese verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, het Handvest van grondrechten van de Europese Unie en het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind." 

Rem
Lees ook:
Rem op gezinshereniging en hulp van Defensie om asielcrisis te beteugelen

Dit is de eerste keer dat de rechtbank een eindoordeel geeft over een besluit op grond van de nareismaatregel. Er is nog beroep mogelijk bij de Raad van State.

Ook eerder bleek: wettelijke basis ontbrak

De voorzieningenrechter in Haarlem oordeelde op 5 december in de zaak van een Syrische vrouw ook al dat een wettelijke basis ontbrak voor de nareisbeperking. Haar gezinsleden moesten van de rechter meteen worden toegelaten in Nederland. Zij hoefden niet eerst een half jaar te wachten.