Ga naar de inhoud
Eerste golf

Regeling voor zorgpersoneel met post-covid pas volgend jaar

Verpleegkundigen behandelen een coronapatiënt op de corona-ic. Beeld © Robin Utrecht

Minister voor langdurige zorg Conny Helder gaat volgende week praten met werkgevers over een financiële compensatie voor zorgpersoneel dat tijdens de eerste coronagolf besmet is geraakt met het virus en daar langdurig klachten aan heeft overgehouden. Ze wil dat er in het eerste kwartaal van volgend jaar een regeling ligt.

Het gaat om zorgmedewerkers die in de eerste coronagolf (van maart tot en met juni 2020) directe zorg hebben verleend aan covidpatiënten en/of daar nauw betrokken bij waren, covid hebben opgelopen en als gevolg van post-covidklachten minder of niet meer kunnen werken.

Het kabinet wilde een tegemoetkoming regelen omdat hun inzet hard nodig was in een moeilijke periode. Niet alleen was de druk op de zorg heel hoog, er waren ook grote risico's en beperkte middelen beschikbaar om zich te beschermen tegen besmetting.

Niet vastpinnen op bedrag

"Ze hebben daarmee een groter risico gelopen dan anderen in de samenleving", erkent minister Helder. Eerder dacht ze aan een compensatie van 15.000 euro, maar nu wil ze zich niet vastpinnen op een bedrag.
 

Om wie gaat het?

Het gaat om zorgmedewerkers die werkten in vaste dienst, ingehuurd of met een tijdelijk dienstverband voor of in opdracht van een werkgever in:

  • verzorgings- en verpleeghuizen
  • (universitaire) ziekenhuizen
  • gehandicaptenzorg
  • wijkverpleging
  • geboortezorg
  • ambulancezorg
  • intramurale jeugdzorg
  • justitiële inrichtingen (alleen medisch, BIG-geregistreerd personeel)
  • intramurale geestelijke gezondheidszorg
  • huisartsenzorg

Zij konden tijdens die uitbraak niet gemist worden in de zorg, en liepen dus extra risico om corona en post-covid op te lopen.

Mogelijk
Lees ook:
Mogelijk eenmalig 15.000 euro voor zorgpersoneel met post-covid

Minister Helder vroeg de Raad van State in september een oordeel te geven over de hoogte van de voorgestelde tegemoetkoming. CNV en FNV noemden het voorstel toen al 'te laat en te weinig'.

'Morele verplichting'

Het oordeel van de RvS kwam op 5 december. Daarover schrijft de minister nu: 

"Het kabinet leest de voorlichting [...] als een ondersteuning om een bijdrage aan een collectieve regeling te leveren om zodoende deze zorgmedewerkers vanuit een morele verplichting tegemoet te komen. Het kabinet hecht eraan op te merken geen voorziening voor ogen te hebben die bedoeld is eventuele aansprakelijkheid te reguleren."

Vakbonden
Lees ook:
Vakbonden mogelijk naar rechter om zorgpersoneel met post-covid

'Terug bij af'

Ambulanceverpleegkundige Roy van Oorschot kreeg in maart 2020 corona tijdens zijn werk, sinds juni van dat jaar is hij thuis met klachten. "We hebben gesprekken gevoerd met de FNV en CNV, met ministers gesproken. De minister geeft aan dat er een noodzaak is om ons tegemoet te komen, maar geeft de invulling nu terug aan de werkgevers."

Het duurt dus nu nog langer voordat de zorgmedewerkers enige zekerheid krijgen. "De vraag is nu: willen de werkgevers dit wel? Er is nog heel veel onduidelijk, het voelt alsof we weer van voren af aan beginnen."

Overheid medeverantwoordelijk

"We hopen natuurlijk op een behandeling", zegt Van Oorschot. "Maar tot die er is, willen we er ook goed bij zitten. We moesten werken met ondeugdelijke protocollen en mondkapjes. Daarvoor was het RIVM verantwoordelijk, niet de werkgevers."

Eén
Lees ook:
Eén op acht coronapatiënten houdt langdurige klachten

FNV: 'Frontstrijders hebben geen werkgever meer'

Vakbond FNV is woest dat minister Helder het opstellen van een regeling doorschuift naar de cao-tafel. "Terwijl de frontstrijders die tijdens de eerste coronagolf besmet zijn geraakt, geen werkgever meer hebben", zegt vicevoorzitter Kitty Jong.

"Ze zijn ontslagen omdat ze langer dan twee jaar ziek zijn. Ze vallen nu onder het UWV. Mogen de andere zorgmedewerkers deze regeling nu betalen van het geld dat eigenlijk voor loonsverhogingen bedoeld is?"

Dagvaarding

Jong vindt dat de minister doet alsof er een heel mooie regeling ligt. "Feitelijk doet ze helemaal niets. Ze heeft totaal geen gevoel voor de mensen die in de zorg werken. Wij kunnen niet eens aan de voorwaarden voldoen die Helder stelt. Dit voorstel is een keiharde vuist in het gezicht van de mensen wiens leven al verknald is door post-covid. De minister kan een dagvaarding tegemoet zien."

CNV: Juridische procedure

"Het is stuitend dat de minister de hele zaak terug legt op de onderhandelingstafel van werkgevers en vakbonden", vindt ook Gaby Perin-Gopie, voorzitter van CNV Zorg en Welzijn. "Daarmee maakt ze de rol van het ministerie van VWS in dit drama kleiner dan hij zou moeten zijn."

Het CNV is 'bijzonder ontevreden' met het voorstel van Helder, en onderneemt actie. "We zullen nu zo snel mogelijk een juridische procedure starten."

Bekijk ook: Zorgmedewerker Mariska dreigt arbeidsongeschikt te worden

02:07
Veel zorgmedewerkers die kampen met post-covid dreigen arbeidsongeschikt te raken.