Ga naar de inhoud
6000 hectare minder

Nog altijd verdwijnt meer bos dan er bijkomt, ondanks doelstellingen

Bossen bij Zeist Beeld © ANP

Nog altijd gaat er in Nederland meer bos verloren dan er bijkomt. Sinds 2020 staat in de landelijke bossenstrategie de doelstelling dat tij te keren, maar die wordt waarschijnlijk niet gehaald.

Al sinds 2013 is de balans negatief en is er sprake van ontbossing. Er is bij alle natuurbeheerders opgeteld ruim 6000 hectare minder bos dan bij de start van het plan in 2020, stelt de Algemene Rekenkamer in een onderzoek naar het bosbeheer.

Geen garanties, weinig toezicht

De rijksoverheid en de provincies spraken toen af dat er op termijn landelijk 10 procent meer bos bij moet komen. Maar de plannen van de verschillende provincies verschillen nogal en komen niet altijd overeen met het landelijke bosbeleid.

Volgens de Rekenkamer komt dat omdat de huidige regels en de uitvoering geen garantie bieden voor duurzaam bosbeheer. Zo is er landelijk onvoldoende verjonging van het bos en houden provincies niet actief toezicht op de herplantplicht. Ook zijn er geen afspraken gemaakt wie de aanleg van nieuw bos betaalt.

Nederlandse
Lees ook:
Nederlandse bossen gezonder en beter gewapend tegen klimaatverandering

In 2014 is de verantwoordelijkheid voor natuur en landschap grotendeels naar de provincies gegaan. Maar het is onduidelijk hoe regionaal of lokaal genomen beslissingen uitpakken en hoeveel achterstallig onderhoud er is.

Staatsbosbeheer weet dat op centraal niveau niet en zonder die kennis kunnen ook minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) en de provincies niet goed toezicht houden of eventueel bijsturen.

Ontbossing
Lees ook:
Ontbossing in Amazone 'explodeert' in laatste maanden onder Bolsonaro

Ruim 10 procent van het landoppervlakte in Nederland is bos. Tussen 1970 en 2013 groeide het bosoppervlak in Nederland van 325.706 hectare tot 375.912 hectare. Daarna nam het bosoppervlak af, tot nu ongeveer 363.800 hectare.

Staatsbosbeheer beheert 27 procent van de bossen in Nederland. Dat is ruim 94.000 hectare, ofwel vier keer de stad Amsterdam.

Zo is de verdeling:

  • Particuliere bosbezitters 31 procent
  • Staatsbosbeheer beheert 27 procent:
  • Gemeenten 15 procent
  • Provincies 12 procent
  • Natuurmonumenten 8 procent
  • Overige bezitters 7 procent.

Wel meer Staatsbosbeheer-bos

Volgens de rekenkamer slaagt Staatsbosbeheer er waarschijnlijk wel in op eigen terreinen de komende jaren 5000 hectare extra bos te realiseren. Bosrijke provincies zijn ook tevreden hoe Staatsbosbeheer de bossen in stand houdt.

Bekijk ook: Braziliaanse boeren in de problemen door ontbossende collega's

02:54
Houtkap in de Amazone draagt bij aan droogte in Brazilië. In deze video van vorig jaar wordt uitgelegd hoe dat zit.