Ga naar de inhoud
Zoals voor corona

Schoolexamens komend jaar weer bijna als vanouds

Eindexamens in 2021. Beeld © ANP / Hollandse Hoogte / GinoPress

Leerlingen op middelbare scholen krijgen hun eindexamen volgend jaar weer voorgeschoteld zoals vóór corona, in ieder geval grotendeels. Tijdens de pandemie waren de examenmogelijkheden en beoordelingen aangepast in verband met het online onderwijs, ziekte en quarantaineperiodes.

In 2023 zijn er nog een paar aanpassingen in de periodes waarin de examens worden gehouden. Het tweede tijdvak van het centraal examen – de inhaalperiode voor wie eerder door overmacht niet kon meedoen – zal bijvoorbeeld tien dagen duren, in plaats van de vier dagen van voor corona.

Onderwijsminister Dennis Wiersma zegt daarover: "Ziekte en quarantaine tijdens het eerste tijdvak kunnen hiermee beter worden opgevangen." Ook worden de afnameperiodes van de digitale flexibele examens in het vmbo en het centraal schriftelijk en praktisch examen tot aan de laatste schooldag van de laatste vakantieregio verlengd.

Verschillende slagingspercentages

Wiersma erkent dat sommige leerlingen de situatie rondom corona nog altijd uitdagend vinden, maar vindt dat examenkandidaten goed moeten worden voorbereid op de samenleving. Hij zegt dat het daarom van belang is om de exameneisen weer op het niveau van voor corona te stellen.

Eindexamens
Lees ook:
Eindexamens ook dit schooljaar in aangepaste vorm vanwege corona

De slagingspercentages waren de afgelopen jaren merkbaar hoger dan normaal. Leerkrachten uiten hun zorgen over het niveauverschil. Er heerst vooral de angst 'dat we voor de examens blijvend genoegen nemen met minder'.

Extra flexibiliteit

De aanpassingen in 2021 en 2022 hadden een merkbaar effect op de motivatie en het leergedrag van leerlingen, zegt Wiersma. Desondanks wordt, zeker in het vmbo, extra flexibiliteit geboden. Het College voor Toetsing en Examens streeft ernaar dat de eisen zijn zoals voor corona en dat de behaalde cijfers recht doen aan de prestatie van de leerling, staat in de brief van Wiersma.

Bekijk ook: Waarom je studieschuld eigenlijk de leukste schuld ooit is

03:16
Het leenstelsel is voor toekomstige studenten niet meer aan de orde. Na veel kritiek is het stelsel ten onder gegaan. Maar waren er ook voordelen?