Ga naar de inhoud
'Geen belangenverstrengeling'

Kamervoorzitter Bergkamp: onderzoek naar Arib gaat door

Khadija Arib en Vera Bergkamp Beeld © ANP / Remko de Waal

Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer zet het onderzoek naar voormalig voorzitter Khadija Arib door. In een brief aan de Kamer schrijft Kamervoorzitter Vera Bergkamp dat er geen sprake van belangenverstrengeling is omdat er 'twee onafhankelijke derden' zijn die het onderzoek begeleiden.

De voorbereidingen voor het onderzoek worden overigens nog niet direct in gang gezet. Daarvoor moet er eerst een nieuwe griffier komen. De oude, Simone Roos, vertrok vorige week samen met de gehele ambtelijke top omdat zij het niet meer mogelijk achtte 'om als werkgever een veilige werkomgeving te kunnen bieden'. 

Snel nieuwe griffier

Zij zijn het ok niet eens met de manier waarop het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, omgaat met het onderzoek, onder andere omdat ze vinden dat het te politiek is geworden.

Maar Bergkamp denkt dat er snel een nieuwe griffier zal zijn, zodat het onderzoek van start kan gaan. "Het Presidium gaat ervan uit dat op korte termijn een oplossing is gevonden voor de vacature van Griffier, zodat een gedelegeerd opdrachtgever kan worden aangewezen", staat er in haar Kamerbrief.

Ambtelijke
Lees ook
Ambtelijke top Tweede Kamer stapt op vanwege onderzoek naar voormalig voorzitter Arib

'Belangenverstrengeling vermeden'

Een meerderheid in de Tweede Kamer wilde twee weken geleden dat het onderzoek tijdelijk stilgelegd zou worden. Zij twijfelden aan de onafhankelijkheid ervan en hadden vragen over de uitvoering.

Maar in haar brief schrijft Bergkamp dat het belangrijk is dat het toch doorgaat omdat werkgevers wettelijk verplicht zijn onderzoek te doen als er signalen zijn van een onveilige werkomgeving.

"Met het aanzoeken van extern gedelegeerde opdrachtgevers is het uitvoeren van het onderzoek niet alleen belegd bij een extern onafhankelijk bureau maar is ook de aansturing van het onderzoek in de opdrachtgeversrol volledig op afstand geplaatst", staat er in de brief. "Daarmee wordt iedere schijn van belangenverstrengeling vermeden."

Kamerleden
Lees ook
Kamerleden vragen Bergkamp onderzoek naar Arib te stoppen

Onveilige werkomgeving

Aanleiding voor het onderzoek naar Arib is een anonieme brief van 27 juli waarin 'concrete en duidelijke signalen staan dat er (mogelijk) sprake is (geweest) van een zeer onveilige werkomgeving'.

Waarover dit precies gaat, staat niet in de Kamerbrief van Bergkamp. Wel schrijft ze dat dit bevestigd is door topambtenaren uit de Tweede Kamer. Arib zelf ontkent de aantijgingen en heeft ook aangegeven dat zij zelf niet mee wil werken aan het onderzoek. Ook heeft ze inmiddels de Kamer verlaten.

Ondernemingsraad
Lees ook
Ondernemingsraad Tweede Kamer: geen vertrouwen in Bergkamp

Woensdag debatteert de Kamer opnieuw over de zaak.