Ga naar de inhoud
Nablijvers moeten wachten

Commissie-Meijers noemt asieldeal coalitie in strijd met Europese wetgeving

In de rij voor eten in Ter Apel Beeld © ANP / Hollandse Hoogte / Kees van de Veen

De asieldeal die de coalitiepartijen hebben gesloten, waarbij onder meer werd afgesproken dat nablijvers veel langer moeten wachten op hereniging, is strijdig met de Europese wetgeving. Tot die conclusie komt de onafhankelijke commissie-Meijers.

Daarin zitten deskundigen op het gebied van onder meer internationaal vreemdelingenrecht.

Teruggefloten

Om te voorkomen dat bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel de mensen permanent buiten moeten slapen, sprak het kabinet onder meer af dat nareizigers veel langer moeten wachten op hereniging met hun familie.  Pas als mensen een woning of een flexwoning hebben, krijgen hun gezinsleden een visum voor Nederland. 

Maar volgens de commissie gaan de maatregelen in tegen de regels die Europees zijn afgesproken. Het adviesorgaan verwacht dan ook dat Nederland 'teruggefloten zal worden indien de voorgestelde maatregelen daadwerkelijk worden ingevoerd'.

Kinderombudsman:
Lees meer
Kinderombudsman: asielplan in strijd met Kinderrechtenverdrag

Belangen minderjarige kinderen

De commissie wijst er bijvoorbeeld op dat vluchtelingen onder de nieuwe regels straks mogelijk 2,5 jaar moeten wachten op gezinshereniging. Structureel uitstel van gezinshereniging, zeker als het gaat om kinderen, is in strijd met de richtlijn voor Gezinshereniging en het EU-Grondrechtenhandvest, stellen de experts. Daarin staat namelijk dat er rekening moet worden gehouden met de belangen van minderjarige kinderen.

De Tweede Kamer debatteert vandaag over de asielcrisis. Ook binnen de coalitiepartijen is er veel onvrede over de afspraken.

Rem
Lees meer
Rem op gezinshereniging en hulp van Defensie om asielcrisis te beteugelen