Ga naar de inhoud
Eerste bewoners in oktober

Geen 300, maar maximaal 150 asielzoekers in hotel Albergen

Bewoners verzamelen zich voor het hotel. Beeld © ANP / Roland Heitink

De gemeente Tubbergen, de overheid en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hebben afgesproken dat in het asielhotel in Albergen maximaal 150 asielzoekers worden opgevangen. Sinds op 16 augustus bekend werd dat het COA hotel 't Elshuys had aangekocht om er '150 tot 300' asielzoekers op te vangen, is er veel verzet vanuit bewoners.

Staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel noemt het akkoord 'een compromis', maar zegt er wel tevreden over te zijn: "Onderhandelen is compromissen sluiten en compromissen sluiten betekent dat je ook moet toegeven, anders sluit je geen compromis."

Hij is niet bang dat het weinig indruk maakt op andere gemeenten dat het kabinet water bij de wijn heeft gedaan. "Juist niet, dit laat zien dat er afspraken te maken zijn." Van der Burg sluit dwang nog steeds niet uit om opvangplekken te regelen. "Maar het is heel fijn als het niet hoeft."

Harde woorden

Sinds het COA de plannen met hotel 't Elshuys bekendmaakte, verzamelden zich dagelijks groepen bewoners van Albergen om hun onvrede kenbaar te maken. Het aantal asielzoekers stond volgens de demonstranten niet in verhouding tot het inwoneraantal van de plaats. Ook de manier waarop de opvang tot stand was gekomen - zonder een akkoord tussen de gemeente en de overheid - stuitte op verzet. Er waren protestmarsen en er werd ook geprobeerd het gebouw in brand te steken. De vorige eigenaar spande een rechtszaak aan om de koop ongedaan te maken, maar de rechtbank stelde het COA in het gelijk.

Volgens een verklaring van de gemeente Tubbergen, waar Albergen onder valt, 'ontstaat een opvanglocatie die past bij de schaal van Tubbergen'. De gemeente schrijft dat de eerste bewoners in oktober zullen arriveren en dat alle asielzoekers in het bestaande gebouw worden ondergebracht. Eerder was sprake van extra tijdelijke woonunits die naast het huidige gebouw geplaatst zouden worden. Die zijn dus van de baan.

Bekijk ook: Stille mars Albergen tegen komst asielzoekers: 'We zijn monddood gemaakt'

00:41
Honderden mensen liepen naar hotel 't Elshuys, waar volgens plannen van het kabinet maximaal driehonderd asielzoekers worden gehuisvest.

De plannen hadden 'gezorgd voor veel onrust en boosheid bij direct omwonenden en inwoners van Albergen', staat in de verklaring. "De laatste veertien dagen zijn er veel gesprekken gevoerd met onze inwoners, de gemeenteraad, de staatssecretaris en het COA. Daarbij zijn soms harde woorden gevallen", zegt burgemeester Wilmien Haverkamp van de gemeente Tubbergen.

"De afgelopen week hebben we samen met het ministerie en het COA overlegd hoe tegemoetgekomen kan worden aan de wensen van omwonenden en de gemeenteraad", gaat de burgemeester verder. "Dat heeft geleid tot een onderhandelingsresultaat, waarmee het College van B&W kan instemmen. Zo wordt het maximale aantal bewoners vastgelegd op 150 mensen. Zij worden ondergebracht in het bestaande gebouw en er worden geen extra woonunits bijgeplaatst."

Activiteitenplan

Naast het maximale aantal is afgesproken dat ongeveer een derde deel van de bewoners zal bestaan uit mensen die wel een verblijfstatus, maar nog geen definitieve woning hebben.

De komende weken worden de afspraken verder uitgewerkt. Omwonenden, Dorpsraad Albergen en de inwoners van gemeente Tubbergen kunnen meedenken over een uitgebreid Veiligheidsplan, een Ontmoetings- en activiteitenplan, het instellen van een begeleidingsgroep waarin de dagelijkse gang van zaken in de opvanglocatie wordt besproken.

Bewoners
Lees ook:
Bewoners Tubbergen in gesprek met staatssecretaris over azc: 'Waarom hier?'

Ook is afgesproken dat de gemeente Tubbergen en de inwoners geen financieel nadeel ondervinden. Als blijkt dat opvang in Albergen voor een langere periode niet nodig is, dan treedt het COA als eerste in overleg met de gemeente Tubbergen over de toekomst van het pand.

Noaberschap

"Een opvanglocatie biedt veel meer dan onderdak alleen", zegt de burgemeester. "Zo worden asielzoekers geholpen om hun leven weer op de rit te krijgen. Of dat nu in Nederland, het land van herkomst of ergens anders is. Ik weet zeker dat veel inwoners van Tubbergen willen meehelpen om het verblijf in onze opvanglocatie zo aangenaam en nuttig mogelijk te maken. Omkijken naar elkaar, elkaar verder helpen; dat past in het noaberschap waar onze regio bekend om staat."

Eerder maakten we deze video over een ontmoeting tussen bewoners en staatssecretaris Van der Burg:

Van der Burg reageert op verhaal angstige inwoner Tubbergen: 'Zwaar klote'

02:04
"Mijn eigen schoonmoeder durft straks haar hondje niet meer in haar tuin uit te laten!" Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) wordt in de gemeenteraad van Tubbergen stevig aan de tand gevoeld door omwonenden.