Ga naar de inhoud
Stijgende tarieven

Baasjes in de knel door rekening dierenarts: situaties vaak schrijnend

Een hond bij de dierenarts (archieffoto) Beeld © iStock

Ruim 40 euro voor een consult, 330 euro voor het steriliseren van een hond. De kosten voor een dierenartsbezoek zijn vaak niet mals, en steeds meer mensen met een huisdier kunnen de rekening niet meer betalen. "Het zijn vaak schrijnende situaties."

De kosten voor gas en elektra, brandstof en boodschappen rijzen de pan uit. Het leven is in de afgelopen maanden een flink stuk duurder geworden en daardoor worden steeds meer mensen geraakt, zo is te zien in onderstaande video:

Boodschappen steeds duurder: 'Ook middeninkomens die niet meer rondkomen'

02:18

Ook huisdieren lijken de dupe te worden van de stijgende kosten van levensonderhoud, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws langs verschillende organisaties.

Radeloos

Volgens het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG) krijgen zij steeds vaker te maken met schrijnende situaties waarbij mensen hun dier 'onnodig laten lijden omdat ze een bezoek aan de dierenarts uitstellen of niet in staat zijn om een noodzakelijke operatie te betalen'. "Mensen kloppen radeloos bij ons aan, ze weten niet meer wat ze moeten doen omdat ze het niet meer kunnen betalen."

De organisatie heeft dit jaar al 34 hulpvragen gekregen, terwijl er dat in 2020 maar 4 waren. Vaak verwijzen ze deze huisdiereigenaren dan door naar organisaties als Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn. Zij helpen honden- en katteneigenaren die zelf (tijdelijk) zijn aangewezen op de voedselbank en niet of onvoldoende kunnen voorzien in de basiszorg voor hun huisdier, met name op het gebied van acute medische zorg.

Al 200 aanvragen

Ook deze stichting ziet het aantal mensen en huisdieren in nood flink groeien. "Vorig jaar hadden we in totaal 180 aanvragen, dit jaar zitten we al op 200 aanvragen. En ik verwacht dat er in de komende maanden nog veel meer bij zullen komen", zegt voorzitter Lilianne van Doorne tegen RTL Nieuws.

Uitgemergelde
Lees ook:
Uitgemergelde husky in beslag genomen door inspectie: 'Ondervoed en uitgedroogd'

"Wij staan 24 uur per dag klaar om mensen en dieren te helpen. Het gaat vaak om mensen die leven van 40 of 50 euro per week. Vaak wordt er dan gezegd: neem dan geen huisdier. Maar zo'n dier is vaak het enige dat mensen hebben, dat kun je ze niet afnemen."

Schaamte

Van Doorne ziet vaak schrijnende situaties. "Als mensen vanwege de kosten te lang wachten om met hun hond of kat naar de dierenarts te gaan, kan een kleine verwonding uitgroeien tot een serieuze infectie. Vervolgens is er de schaamte, waardoor ze ook niet naar de dierenarts gaan. En dan krijg je een steeds groter probleem, want ook de kosten voor de behandeling worden dan natuurlijk hoger. Wij werken met strenge criteria, maar proberen wel te helpen waar dat kan. Een dier in laten slapen doen we niet, naar een asiel brengen kan ook niet want die zijn overvol."

Wat doen ze dan wel? "We gaan kijken wat het kost, en dan ga ik rondbellen bij dierenartsen om te kijken of ik korting kan krijgen. Daarna kijken we of we een betalingsregeling kunnen treffen."

35
Lees ook:
35 verwaarloosde cavia's in beslag genomen: 'Bijna allemaal zwanger'

Ook de Dierenbescherming laat aan RTL Nieuws weten dat zij de indruk hebben dat er steeds meer huisdiereigenaren zijn met financiële problemen. "We hebben uit een eerste inventarisatie begrepen dat er meerdere asielen zijn die merken dat er een toename is van mensen die hun dier afstaan omdat ze in de knel komen met kosten en dierenartsrekeningen."

Consult van 40 euro

Zoals eerder vermeld zorgen stijgende kosten voor levensonderhoud ervoor dat huisdiereigenaren meer moeite hebben om rond te komen, maar ook de stijging van de kosten voor de dierenarts, spelen mee. Volgens het LICG zijn de tarieven bij de dierenarts de afgelopen jaren flink gestegen. "Wij hebben een inventarisatie gemaakt op basis van de tarieven van zo'n 20 dierenartsenpraktijken en we zien dat de kosten voor het castreren of steriliseren van je hond of kat in de afgelopen vijf jaar met zo'n 13 tot 21 procent zijn gestegen.

Dat de kosten voor de dierenarts stijgen, blijkt ook uit een analyse van Dierenartskiezen.nl, een vergelijkingssite voor dierenartsen in Nederland. Op verzoek van RTL Nieuws hebben zij de tarieven van een aantal veel voorkomende behandelingen in 2019 en 2022 naast elkaar gezet. Er is hierbij gekeken naar de gegevens van zo'n 600 praktijken.

Vergelijk hier de tarieven van 2019 en 2022:

Reactie dierenartsen

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) laat in een reactie aan RTL Nieuws weten dat zij in het kader van de mededingingswet geen zicht hebben op de tarieven van dierenartsenpraktijken, maar dat zij wel een aantal ontwikkelingen zien die een mogelijke prijsstijging zouden kunnen verklaren: 

  • Zo speelt de inflatie een belangrijke rol in de stijging van de prijzen. De kostprijzen zijn voor de dierenarts de afgelopen tijd immers ook enorm gestegen. Een voorbeeld: als de grondstoffen duurder worden of de levering van medicatie via andere wegen moet (bijvoorbeeld door leveringsproblemen), zal dit ook terug te zien zijn in de (inkoop)prijzen van medicatie. Hierdoor worden niet alleen de medicijnen zelf duurder, maar zullen ook de kosten van bijvoorbeeld een operatie of een opname hoger worden.
  • Daarnaast is er de afgelopen jaren een enorme toename in de vraag naar hoogwaardige en specialistische zorg door huisdiereigenaren. De investeringen die door de klinieken worden gedaan om aan deze vraag te voldoen (onder andere de aanschaf van apparatuur, het aannemen van specialisten et cetera) zullenmoeten worden doorgerekend in de prijzen. Afhankelijk van hoe gespecialiseerd een praktijk is kunnen de kosten onderling al snel enorm verschillen. De eigenaar is vrij om te kiezen naar welke kliniek hij/zij wil gaan."
  • Door de explosieve toename van het aantal huisdieren en de toegenomen vraag naar hoogwaardige of specialistische zorg is ook de werkdruk van de dierenarts enorm gestegen. Dierenartsen worden hierdoor gedwongen keuzes te maken, bijvoorbeeld het centraliseren van de spoedzorg in spoedklinieken, het anders inrichten van consulten etc. In sommige gevallen zouden deze keuzes kunnen leiden tot een verandering in de prijzen.

De KNMvD adviseert eigenaren om een huisdierverzekering te overwegen. "Deze verzekeringen dekken (een groot deel van) de kosten. Dit kan voorkomen dat er vervelende situaties ontstaan waarbij een rekening niet betaald kan worden of dat er van een noodzakelijke behandeling moet worden afgezien vanwege de verwachte kosten."

'Denk na over de aanschaf van een huisdier'

Ondanks dat het voor veel mensen lastiger wordt om de dierenartsrekening te kunnen betalen, hopen de organisaties dat huisdiereigenaren toch met hun zieke dier naar de dierenarts blijven gaan. "We hopen dat mensen het welzijn van hun dieren altijd bovenaan het prioriteitenlijstje hebben staan als er ergens op bezuinigd moet worden", zegt een woordvoerder van de Dierenbescherming.

Het LICG vult aan: "We adviseren mensen goed na te denken over de aanschaf van een huisdier. Men moet ook in staat zijn om een dier levenslang medische hulp te kunnen geven als een dier dat nodig heeft. Niet alleen de kosten van de dierenarts zijn gestegen, ook de kosten voor (dieet)voer, medicijnen en parasietenbestrijding bijvoorbeeld."

Op haar website heeft het LICG in kaart gebracht wat een huisdier gemiddeld kost, en ook een lijst met organisaties gepubliceerd waar mensen terecht kunnen die financieel in de knel komen met de medische zorg voor hun huisdier.

Asielen
Lees ook:
Asielen kunnen kittens en konijnen amper nog bergen: 'Precies rond de vakantie, dat valt wel op'