Ga naar de inhoud
'Zeven zorgvuldigheden'

Minister Kuipers: euthanasie voor kinderen onder de 12 jaar mogelijk

Engeltje op kindergraf Beeld © ANP / Sabine Joosten

Voor kinderen onder de 12 jaar die 'uitzichtloos en ondraaglijk lijden', moet euthanasie mogelijk worden. Zorgminister Ernst Kuipers heeft een regeling hiertoe aan belanghebbende partijen voorgelegd voor advies.

In de regeling die Kuipers naar de Kamer heeft gestuurd, worden zeven zorgvuldigheden genoemd als voorwaarden. Zo moet er 'geen redelijke mogelijkheid' zijn om het uitzichtloze lijden van het kind weg te nemen. De groep (met de leeftijd 1 tot 12) voor wie euthanasie mogelijk wordt, zijn kinderen van wie wordt verwacht 'dat zij binnen afzienbare tijd zullen overlijden'.

Wil van het kind meenemen

Verder moeten beide ouders instemmen, en moet de arts tenminste één andere, onafhankelijke arts raadplegen. Hoewel kinderen zelf niet wilsbekwaam worden geacht, is het 'ondenkbaar' dat de wil van het kind niet wordt meegenomen.

"In juridische zin hoeft het kind dus niet in te stemmen met de levensbeëindiging. Wel moet de arts zich inspannen om met het kind in contact te treden op een manier die past bij het bevattingsniveau van het kind."

Actieve
Lees meer
Actieve levensbeëindiging straks toegestaan voor kinderen tussen 1 en 12 jaar met uitzichtloos lijden

Gevoelige kwestie

Verbale én non-verbale signalen van het kind moeten worden meegenomen. 'Als de arts het signaal krijgt dat het kind niet wil dat zijn leven wordt beëindigd', is toestemming van de ouders niet genoeg om tot euthanasie over te gaan.

Kwesties over leven en dood zijn altijd gevoelig, zeker in de politiek. De huidige coalitie is vaak verdeeld over dit soort medisch-ethische kwesties. De reacties op de regeling zijn nog niet verwerkt. In oktober zal Kuipers hierop terugkomen bij de Kamer.

Zelfdodingen
Lees meer
Zelfdodingen en onnodig lijden door lange wachtlijsten euthanasie

Groningen-protocol

Wie ouder is dan 12 jaar, kan in Nederland zelf vragen om euthanasie. Voor baby's jonger dan 1 jaar geldt dat artsen onder heel strenge voorwaarden, vastgelegd in het 'Groningen-protocol', in overleg met de ouders een dodelijke dosis medicijnen kunnen toedienen om een einde te maken aan uitzichtloos en ondraaglijk lijden.

Maar voor kinderen in de leeftijden van 1 tot 12 jaar is op dit moment wettelijk niets geregeld. Bij ondraaglijk lijden van kinderen in die leeftijdsgroep kunnen ouders eigenlijk alleen kiezen tussen wachten tot hun kind komt te overlijden, of palliatieve sedatie (iemand met medicijnen het bewustzijn laten verliezen om de laatste levensfase - en het bijbehorende lijden - niet bewust mee te laten krijgen).

Door de regeling uit te breiden, zullen artsen straks ook kinderen tussen de 1 en 12 jaar kunnen helpen die aan de gestelde voorwaarden voldoen, zonder daarbij het risico te lopen dat ze vervolgd worden.

Bekijk ook - Euthanasie: de misverstanden en hoe het werkelijk zit

02:18
Er bestaan in binnen- en buitenland nogal wat misverstanden over de manier waarop euthanasie hier geregeld is. Wat mag er wel? Wat mag er niet? Hier de ins en outs van het zorgvuldig omgaan met ondraaglijk en uitzichtloos lijden en de wens te sterven.