Ga naar de inhoud
Vooral e-bikes gaan te snel

Maximumsnelheid fietspad stap dichterbij: 'Het denken staat niet stil, wij zijn voor'

Beeld © Rob Voss

E-bikes maken het fietspad drukker en onrustiger, dus klinkt de roep om snelheidslimieten steeds luider. Amsterdam wil ermee beginnen, deskundigen geven het idee ruim baan.

Een maximumsnelheid op het fietspad is niet helemaal nieuw, de ANWB pleitte er in 2020 al voor. Maar in het vorige week gepresenteerde nieuwe coalitieakkoord van Amsterdam staat de belofte dat de hoofdstad er de komende tijd serieus werk van gaat maken. Daarmee zou het de eerste stad van Nederland zijn die zo'n maatregel invoert.

Logisch

Steeds meer instanties en organisaties die iets over verkeersveiligheid te zeggen hebben, scharen zich achter deze nieuwe regelgeving. Veilig Verkeer Nederland: "Deze maatregel geeft verlichting op het fietspad, wij stimuleren dit in de gesprekken die wij hierover voeren met landelijke instanties."

De ANWB noemt het 'heel logisch' om te kijken naar een snelheidslimiet op het fietspad. "Er komen steeds meer snelle fietsers en het verschil met kwetsbare fietsers wordt daardoor steeds groter."

ANWB:
Lees ook:
ANWB: 'Meer fietspaden en snelheidslimiet e-bikes nodig'

De oorzaak is het groeiend aantal nieuwe 'voertuigen' dat de laatste jaren is toegelaten op de openbare weg en dan meestal op het fietspad terecht komt. Denk aan (elektrische) bakfietsen en steeds meer verschillende varianten van de populaire e-bikes.

De grote steden zien ook steeds meer zogenaamde fat bikes, tweewielers met hele dikke banden en trapondersteuning en mogelijk komen daar in de toekomst ook nog allerlei e-steps bij. Ook de groeiende groep boodschappen- en maaltijdbezorgers die onder tijdsdruk een bestelling bezorgt op e-bikes zorgt voor krapte en snelheidsverschillen op het fietspad.

Schoolgaande kinderen

Nu steeds meer gemeenten de maximale snelheid voor auto's op de rijbaan verlagen naar 30 km/h, ontstaan er mogelijkheden om ook op het fietspad in te grijpen. "Wij zijn daar heel erg voor", zegt Wim Bot van de Fietsersbond. "Dit geeft de snellere en gemotoriseerde fietsers de kans om veilig op de rijbaan te fietsen, zodat fietspaden voor kwetsbaren zoals ouderen en schoolgaande kinderen beschikbaar zijn."

De bond, die eerder kritisch was over een maximumsnelheid voor fietsers, constateert nu dat er in grote steden zoals Amsterdam íets moet gebeuren. "Het denken staat niet stil, onze Amsterdamse afdeling is inmiddels al voorstander. Als dit in Amsterdam een groot probleem is gaan wij er niet moeilijk over doen."

Stoet
Lees ook:
Stoet van 250 verboden elektrische steps door Den Haag

Ook Veilig Verkeer Nederland maakt een koppeling tussen de snelheidsverlaging voor auto’s, en invoering van een maximumsnelheid op het fietspad. "Het moet absoluut in combinatie met een snelheidsverlaging op de rijbaan, anders blijft daar een snelheidsverschil bestaan tussen auto's en e-bikes."

De ANWB gaat onderzoek doen naar verkeersveiligheid van fietsen in de bebouwde kom, waarbij een maximumsnelheid op het fietspad een aandachtspunt is, de resultaten worden dit najaar verwacht.

Amsterdam zou met de invoering van een maximumsnelheid op het fietspad overigens niet de enige gemeente zijn fietsers reguleert. In Den Haag geldt in sommige voetgangerszones, waar fietsers ook welkom zijn, al een maximale snelheid van 15 kilometer per uur, zegt Wim Bot van de Fietsersbond. En op woonerven in heel Nederland mogen verkeersdeelnemers met maximaal 15 kilometer per uur - stapvoets - door de wijk rijden en dat geldt dus ook voor fietsers.

Bovendien: voor speedpedelecs die maximaal 45 kilometer per uur kunnen is een geel kentekenplaatje verplicht waarmee deze categorie tweewielers zich al wel op de rijbaan begeeft.

Handhaving lastig

De handhaving wordt overigens wel een probleem, zeggen de meeste deskundigen, want gewone fietsen hebben geen snelheidsmeter. 

Ook het antwoord op de vraag wat dan precies de maximumsnelheid moet worden op het fietspad is niet eenduidig. Voor e-bikes is EU-regelgeving die de snelheid maximeert op 25 kilometer per uur, maar dat is al best een merkbaar verschil tussen de gemiddelde snelheid van fietsers in grote steden, zegt Otto van Boggelen van kennisinstituut CROW. "De grote vraag is nu of er verschillende regels komen voor verschillende voertuigen, of dat er uniforme regels gaan gelden voor alle gebruikers van het fietspad. Ik pleit voor dat laatste."

Bekijk ook: Snorfietsers mogen in Amsterdam niet meer op het fietspad

01:21