Ga naar de inhoud
Ook Nederland

Rapport: Europese kustplaatsen krijgen de volle laag door stijgende zeespiegel

Hoogwater in de Waddenzee Beeld © ANP

Het voortbestaan van Europese kustplaatsen, hun inwoners en hun culturele erfgoed wordt ernstig bedreigd door de stijgende zeespiegel. Zeker in de volgende eeuw zal sprake zijn van een 'existentiële dreiging', waarschuwt klimaatpanel IPCC.

Hoe meer de aarde verder opwarmt, des te groter worden de risico's op overstromingen van de zee en van rivieren. Schade door overstromingen van de Europese kusten kan tegen het eind van deze eeuw vertienvoudigen ten opzichte van nu, schatten de wetenschappers.

Belangrijke waarschuwing voor Nederland

Voor een kustland als Nederland is dit een van de belangrijkste waarschuwingen uit het vandaag verschenen rapport. Zuid-Europese landen ondervinden vooral de negatieve gevolgen van hitte en droogte. De landbouw zal daar in de loop van de eeuw te maken krijgen met 'substantiële verliezen'. Bij een opwarming van 2 graden Celsius krijgt volgens het gezaghebbende IPCC-rapport meer dan een derde van de Zuid-Europese bevolking te maken met waterschaarste.

Door hitte stijgt ook het risico op bosbranden en raken ecosystemen verstoord. Als de opwarming van de aarde ongebreideld verder gaat en boven de 3 graden ten opzichte van pre-industriële tijden uitkomt, zal het aantal Europese doden door hittestress sterk stijgen. Dan overlijden volgens het rapport twee tot drie keer zoveel mensen aan hittestress ten opzichte van het scenario waarin de opwarming beperkt blijft tot 1,5 graad.

Kabinet
Lees meer
Kabinet wil ruimhartig zijn met vergoeden schade na overstromingen

Uitstoot broeikasgassen omlaag

Wereldleiders hebben op de vorige klimaattop in Glasgow, in november vorig jaar, nog eens benadrukt dat de grens van 1,5 graad niet moet worden overschreden. Om dat voor elkaar te krijgen, zal de uitstoot van broeikasgassen snel en fors moeten gaan dalen, waarschuwde het IPCC in tal van eerdere rapporten.

De plannen die landen daar tot nog toe voor hebben gemaakt, zijn bij lange na nog niet afdoende. Een van de beloftes die landen in Glasgow deden is dat ze voor de volgende top, eind dit jaar in Egypte, hun ambities in lijn zullen brengen met die 1,5-graadgrens.

KNMI
Lees meer
KNMI verwacht snellere stijging zeespiegel: 'Verontrustend'

Panel van klimaatexperts

Het IPCC telt honderden klimaatexperts uit tientallen landen. De rapporten van het panel geven de stand van de klimaatwetenschap weer. In dit nieuwste rapport stellen de wetenschappers vast dat de huidige opwarming van 1,1 graad nu al effecten heeft op de natuur en bevolking van Europa. Hittegolven en droogte zijn nu al vaker aan de orde dan vroeger.

Voor iedere regio in de wereld heeft het IPCC een overzicht gemaakt van de belangrijkste bedreigingen. Die worden over het algemeen ernstiger bij een opwarming van 2 graden dan bij een opwarming van 1,5 graad, herhaalt het klimaatpanel.

Bekijk ook - Heftige overstroming in Duitsland: huizen weggevaagd, doden en vermisten

01:07
In juli vorig jaar werd Duitsland getroffen door zware overstromingen.