Ga naar de inhoud
Greenpeace wil actie kabinet

Stikstof bedreigt 14 natuurgebieden: 'Verzuurde plekken blijven over'

Ministers Henk Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) in natuurreservaat Binnenveldse Hooilanden tijdens een gezamenlijk werkbezoek. Beeld © ANP

Nederland moet snel minder stikstof uitstoten, anders dreigen veertien beschermde habitats verloren te gaan of onherstelbare schade op te lopen. Dat meldt Greenpeace na onderzoek. Het gaat om soorten natuur zoals veengebieden in Drenthe of de zandverstuiving op de Hoge Veluwe.

Greenpeace trekt de conclusie op basis van een studie door ecoloog Roland Bobbink en collega's van onderzoekcentrum B-WARE en de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze deden dit onderzoek in opdracht van de milieuorganisatie.

Het gaat om natuurgebieden zoals de zandverstuiving op het Kootwijkerzand en de Hoge Veluwe, veengebieden zoals de Alde Feanen, de Nieuwkoopse Plassen of de Noord-Hollandse duinen.

Biodiversiteit stort in

Volgens de onderzoekers verstoort de overmaat aan stikstof het functioneren van ecosystemen met als gevolg dat de kenmerkende biodiversiteit instort. Wat overblijft, aldus Greenpeace, zijn 'verzuurde en door stikstof overbemeste gebieden' waar steeds minder levenssoorten leven die uniek zijn voor Nederland en Europa.

Herstel nauwelijks mogelijk

Volgens Greenpeace stellen de onderzoekers dat de veertien habitats al zodanig aangetast zijn dat herstelmaatregelen niet of nauwelijks mogelijk zijn. Greenpeace denkt dat er nog maar één oplossing resteert: het drastisch omlaagbrengen van de stikstofuitstoot voor eind 2025.

De organisatie vindt dat in de stikstofplannen van het kabinet de focus te ver weg ligt, namelijk in 2030. Ook wijst de organisatie erop dat de 25 miljard euro uit het 'stikstoffonds' pas beschikbaar komt na de huidige regeerperiode.

Bouwprojecten liggen stil door stikstofregels

Zeker vijf provincies hebben de handel in zogeheten stikstofruimte opgeschort of overwegen dit te doen, daardoor krijgen talloze bouwprojecten geen vergunning. Dat blijkt uit een rondgang van NRC langs de provincies. Volgens de krant raken steeds meer doordrongen van het feit dat de handel in stikstof nadelig is voor de natuur.

Het indienen van nieuwe aanvragen kan, maar er worden geen besluiten genomen over lopende en nieuwe verzoeken.

Landbouworganisatie LTO noemt het voorstel van Greenpeace 'onnodig polariserend'. Al in 2025 de stikstofuitstoot sterk verminderen heeft volgens de organisatie drastische gevolgen voor woningbouw, bedrijven en ontwikkelingen in het landelijk gebied. "Greenpeace kijkt enkel naar ecologische ideaalbeelden, maar heeft geen oog voor de maatschappelijke gevolgen van deze voorstellen. Er zijn grenzen aan wat je mag vragen van de samenleving", vindt LTO.

Natura-2000

Greenpeace zegt dat de bedreigde gebieden onderdeel uitmaken van zogenoemde Natura-2000 gebieden, natuurgebieden aangemerkt als belangrijk voor de diversiteit van planten en dieren.

Gevaarlijk voor mens én natuur: alles wat je moet weten over stikstof

03:18
Waarom stikstof een bedreiging is voor de natuur, een uitlegvideo.