Ga naar de inhoud
Vergelijking met geweld tegen George Floyd

Politiebonden dienen klacht in na tweets VN-rapporteur over marteling

De politiebonden dienen een officiële klacht in tegen VN-rapporteur Nils Melzer. Melzer liet zich deze week op Twitter in harde bewoordingen uit over het optreden van de politie op het Malieveld in Den Haag, vorig jaar maart. De onderzoeker zou volgens de politiebonden nu niet meer geloofwaardig zijn.

Op 3 januari reageerde Melzer in een tweet op de beelden. Hij noemt het een van de meest afschuwelijke beelden van politiegeweld sinds George Floyd. Ook zegt hij dat de verantwoordelijke agenten en hun leidinggevenden moeten worden vervolgd voor marteling.

Hij vindt dat de wreedheid moet stoppen en hij zegt dat hij een officieel protest gaat indienen. Opvallend is dat Melzer er in eerste instantie dacht dat het om beelden ging van afgelopen zondag in Amsterdam, maar daarna rectificeerde hij zichzelf in een volgende tweet.

Politiebonden ACP, ANPV, Equipe en NPB vinden dat VN-rapporteur Melzer te vroeg zijn conclusies heeft getrokken. Gerrit Kamp, Voorzitter van de politiebond ACP, vindt deze gang van zaken niet normaal. "Dhr. Melzer zou eerst onafhankelijk onderzoek moeten doen, voordat hij deze tweets plaatst. Wij zijn niet tegen een onderzoek, maar wij gaan een klacht indienen omdat dit onderzoek niet meer onbevooroordeeld kan worden gedaan."

Geen normale gang van zaken

Ook Antoine Buyse, hoogleraar rechten van de mens en directeur van het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten verbonden aan de Universiteit Utrecht, vindt het nogal harde en ondiplomatieke taal. "Marteling is ongeveer de ernstigste mensrechtenschending waarvan je iemand kan beschuldigen", zegt Buyse, "Normaal brengt een VN-rapporteur eerst een bezoek aan het land, wint hij informatie in bij mensen van de overheid, mensenrechtenorganisaties en slachtoffers en dan maakt hij pas een rapport. Dan past hetgeen wat de rapporteur op Twitter heeft gedaan niet bij de normale gang van zaken."

Ook vindt Buyse dat de rapporteur te voorbarig heeft geoordeeld. "Hij gebruikt zijn Twitter wel vaker, maar zijn tweet bevat een oordeel. Een VN-rapporteur hoort volledig onafhankelijk te zijn en moet op die manier zijn onderzoeken uitvoeren." Het is verder volgens Buyse niet de eerste keer dat Melzer zijn Twitter vrij uit gebruikt. "Dit doet hij vaker en dit krijgt opnieuw veel aandacht. Als dat de bedoeling is, dan is zijn actie geslaagd."

Amnesty

Amnesty International keek al eerder naar het politiegeweld in Den Haag. "Wij hebben toen gezegd, dat wij de indruk hadden dat de politie buitenproportioneel geweld gebruikt zou hebben", zegt woordvoerder Ruud Bosgraaf. "Hierdoor is er een onderzoek gekomen naar twee politieagenten door het OM."

Over de tweets van Melzer zegt Bosgraaf dat er vaak eerst een onderzoek komt en dat er daarna openbaar over wordt gesproken. "Melzer heeft ook wel wat laat gereageerd op iets wat in maart is gebeurd. Maar blijkbaar heeft hij de beelden later pas gezien en is hij toch aangeslagen door de ernst van de beelden. Wel vinden wij het terecht dat Melzer kritisch is over het politiegeweld tijdens demonstraties."

Beelden van de rellen bij het Malieveld in maart:

00:54
Een demonstratie tegen het kabinetsbeleid in Den Haag is uitgelopen op rellen. De politie heeft meerdere mensen gearresteerd.

Wat doen VN-rapporteurs?

VN-rapporteurs zijn er op verschillende terreinen. Volgens Ruud Bosgraaf van Amnesty International zijn het deskundigen bij de Verenigde Naties die zijn aangesteld om onderzoek te doen . "Het gaat dan om onderzoek doen naar bepaalde landen, zoals Afghanistan of Noord-Korea, of het gaat om onderzoek doen naar een bepaald onderwerp of thema. In het geval van Melzer gaat het om marteling. Nadat de rapporteurs onderzoek hebben gedaan brengen ze verslag uit aan de secretaris-generaal van de VN of de VN-Mensenrechtraad. VN-rapporteurs doen dit allemaal naast hun betaalde werk."

De drie hoofdactiviteiten van VN-rapporteur Melzer volgens de United Nations of Human Rights:

1. Het doorsturen van dringende oproepen aan staten met betrekking tot personen die worden gemarteld, evenals mededelingen van marteling in het verleden.

2. Het bezoeken van landen en het vinden van feiten

3. Het indienen van jaarverslagen over activiteiten, het mandaat en de werkwijzen bij de Mensenrechtenraad en de Algemene Vergadering