Ga naar de inhoud
Personeelstekort

Ouders voor het blok: opvang kinderen abrupt stopgezet

Kinderen op een buitenschoolse opvang (archieffoto). Beeld © ANP

Het personeelstekort in de kinderopvang is zo hoog opgelopen, dat organisaties de overeenkomst met ouders eenzijdig stopzetten. Ouders krijgen te horen dat op korte termijn de opvang voor hun kind ophoudt. Dat zal de komende tijd vaker gebeuren, zegt de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK). "De personeelskrapte is zeer groot en er zijn geen makkelijke oplossingen."

Zo heeft Partou, de grootste kinderopvangorganisatie van Nederland, kinderen van een buitenschoolse opvang in Utrecht de wacht aangezegd. Per 1 februari worden twee groepen opgeheven. Dat werd (vlak voor kerst) aan de ouders medegedeeld via een brief.

Uitzonderlijke maatregel

Het is voor zover bekend voor het eerst dat een organisatie groepen noodgedwongen sluit door het personeelstekort. "De vraag naar gekwalificeerde pedagogisch medewerkers is veel groter dan het aanbod", krijgen ouders te horen. "Mede door corona is het ziekteverzuim hoger dan anders."

Het stopzetten van de opvang is een uitzonderlijke maatregel, zegt David Gribnau, woordvoerder van Partou. "We proberen dit soort problemen in eerste instantie op te lossen door kinderen te herplaatsen of te kijken naar de opvangdagen. Het is in de hele sector passen en meten door de personeelstekorten en dit soort problemen speelt eigenlijk bij alle organisaties."

Personeelscrisis
Lees ook:
Personeelscrisis groot bij kinderopvang: 'Zijn in een enorme storm beland'

Dat zegt ook Emmeline Bijlsma, directeur van brancheorganisatie BK. "Er komen steeds meer berichten van contracten die worden opgezegd door de kinderopvang. Eerst waren het contracten van ouders die over twee maanden zouden starten. Nu van ouders die al gebruikmaken van de kinderopvang."

Ouders willen meer opvang

Bijlsma denkt dat het probleem zich de komende tijd steeds vaker zal voordoen, zeker nu het nieuwe kabinet de kinderopvang op termijn vrijwel gratis wil maken. De vraag naar kinderopvang neemt daardoor nu al toe, zegt Bijlsma. In de wetenschap dat er wachtlijsten zijn, bereiden ouders zich voor op de nieuwe situatie. Ze vragen om uitbreiding van het contract 'van twee naar drie, vier of zelfs vijf dagen'.

Bekijk ook: Kinderopvang voor werkenden moet bijna gratis worden

02:39
Het nieuwe kabinet heeft het plan om de kinderopvang op termijn vrijwel gratis te maken. Politiek verslaggever Roel Schreinemachers legt uit hoe dat zit.

Gjalt Jellesma, voorzitter van de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang (BOinK), ziet de problemen door het personeelstekort snel groter worden. "Eerst ging het vooral om tijdelijke sluitingen, nu worden dus complete groepen opgeheven."

'Medewerkers worden weggekocht'

Het is niet voor het eerst dat de kinderopvang te maken heeft met een chronisch tekort aan medewerkers, zegt hij. "Maar het vooruitzicht is nu veel slechter doordat tegelijk sprake is van een enorm tekort in aanpalende sectoren, zoals onderwijs en zorg. Wat je nu ziet gebeuren, met die ongelooflijke bak geld die over het onderwijs is uitgestort om de leerachterstanden door corona weg te werken: medewerkers in de kinderopvang worden gewoon weggekocht."

Dat zet niet alleen ouders voor het blok, maar ook de organisaties in de kinderopvang. "Als je geen mensen hebt, dan heb je geen mensen." Het demissionaire kabinet wil de sector lucht geven door het toezicht te versoepelen en meer medewerkers-in-opleiding toe te staan. Maar dat is niet meer dan een lapmiddel, zegt Jellesma. "Dan gaat onvermijdelijk de kwaliteit van de opvang omlaag en zul je zien dat medewerkers zich nóg vaker over de kop werken."

Kabinet
Lees ook:
Kabinet neemt maatregelen om werkdruk kinderopvang te verlichten