Ga naar de inhoud
Geen publiek welkom

Koning blijft Kroondomein Het Loo sluiten, nu zonder subsidie

Koning Willem-Alexander vraagt geen subsidie aan voor 3400 hectare van het Kroondomein Het Loo. Daardoor kan het gebied nog steeds elk najaar worden afgesloten voor wandelaars en fietsers. Voor de rest van het Kroondomein rond Paleis Het Loo in Apeldoorn, wordt wel subsidie aangevraagd.

De reden voor het niet aanvragen van subsidie voor een deel van het gebied, is volgens de Rijksvoorlichtingsdienst de rust in het gebied. "Het Kroondomein doet dit om het unieke karakter van het natuurgebied en de rust en stilte die daarbij hoort, te kunnen behouden."

Voor de rest van het gebied wordt een subsidie van 700.000 euro per jaar aangevraagd. Voor een periode van 6 jaar gaat het om 4,2 miljoen euro.

Kamer:
Lees ook:
Kamer: subsidie kroondomein Het Loo stoppen als kabinet het niet openstelt

Over de sluiting, elk jaar van 15 september tot 25 december, bestaat onvrede. Want, volgens de regels moet een natuurgebied dat subsidie krijgt, het hele jaar door toegankelijk zijn voor recreanten. Koning Willem-Alexander kreeg jarenlang een uitzondering op die regel.

Jagen

Over de jaarlijkse sluiting voor enkele maanden van Het Loo bestaat al enkele jaren discussie. Veel milieu- en faunabeschermers zijn het niet eens met de jaarlijkse sluiting en zeggen dat de koning in het najaar met gasten in het gebied jaagt. Willem-Alexander verduidelijkte dat de koninklijke familie er sinds het afschaffen van de drijfjacht in 2001 geen jachtpartijen meer houdt. "Eén man of vrouw gaat onder begeleiding jagen", aldus de koning.

In september besloot minister Schouten van Landbouw dat ook de koning zich aan de regels moest gaan houden. Met deze nieuwe subsidieaanvraag lijkt hij dat ook te doen. De aanvraag moet nog worden goedgekeurd worden door het ministerie van LNV.

'Koning lijkt niet gevoelig voor kritiek'

Koningshuisverslaggever Sander Paulus over het besluit om een deel van het gebied toch te blijven sluiten: "De koning lijkt niet gevoelig voor de kritiek rondom de sluiting van het Kroondomein. Volgens de rentmeester van het gebied is rust voor plant en dier het enige argument waar rekening mee gehouden wordt. Door geen subsidie meer aan te vragen kan de koning zelf bepalen wat hij met het gebied doet, net als andere landgoederen. En houdt hij zich aan zijn eigen woorden: Gelijke monniken, gelijke kappen", aldus Paulus.

"De koning jaagt jaagt een ochtend of middag per jaar op het domein. Maar hij nodigt ook gasten uit. In totaal wordt er daardoor ongeveer 5 dagen per jaar gejaagd door de koning en zijn gasten. De rest van het jaar jagen de opzieners ook, om de wildstand op peil te houden."

Het
Lees ook:
Het mag, maar 'niet chic': koning doet kroondomein gewoon op slot