Ga naar de inhoud
Meer extreme buien

KNMI: als het zo doorgaat, stijgt zeespiegel met meer dan een meter

Ook voor Nederland zijn de risico's die klimaatverandering met zich meebrengt groter geworden. Zo kan de zeespiegel aan de Nederlandse kust sneller stijgen dan eerder werd verwacht en stijgt het risico op hevige buien in de zomer, blijkt uit een rapport van het KNMI.

Ook kan ons land vaker met droogte te maken krijgen dan volgens eerdere berekeningen.

1,2 meter hoger

In lijn met het IPCC, het VN-panel van klimaatwetenschappers, stelt het KNMI vast dat het klimaat ook in Nederland steeds sneller verandert. "Met dit rapport wordt de urgentie van de zich snel voltrekkende klimaatverandering duidelijk", aldus het instituut, dat de inzichten van het IPCC heeft gecombineerd met eigen onderzoeksresultaten.

Als de uitstoot van broeikasgassen die de opwarming van de aarde veroorzaakt niet snel vermindert, kan de zeespiegelstijging oplopen tot 1,2 meter rond 2100. Als het smelten van de ijskap op de Zuidpool versnelt, kan de stijging eind deze eeuw zelfs tegen de 2 meter bedragen. In 2014 kwam het KNMI nog uit op een stijging van maximaal 1 meter.

Bekijk ook: Vorm dieren verandert door opwarmende aarde

02:40
Niet alleen mensen, maar ook dieren moeten zich aanpassen aan de klimaatverandering. Zoogdieren krijgen bijvoorbeeld grotere oren, om de warmte beter kwijt te kunnen raken.

Extreme buien

Het KNMI voorziet verder dat de zwaarste zomerse buien 'extremer worden', met een hogere kans op valwinden, die zich kunnen voordoen tijdens zware onweersbuien. Het Utrechtse Leersum kreeg op 18 juni zulke winden te verduren en merkte hoe verwoestend ze kunnen zijn. Door een valwind raakten daar negen mensen gewond en ontstond voor miljoenen euro's schade.

Droogte is ook een steeds bekender probleem in het voorjaar en de zomer. Ook dat kan vaker gaan voorkomen door de stijgende temperaturen. Periodes van droogte en hitte kunnen bovendien langer gaan duren.

Er
Lees meer
Er is bewijs: klimaatverandering zorgt voor zware regenval zoals in Limburg

Zwakkere straalstroom

Dat heeft ermee te maken dat de straalstroom mogelijk zwakker kan worden door klimaatverandering. De straalstroom is een zeer sterke wind op 9 tot 10 kilometer hoogte. Naarmate de temperatuurverschillen tussen de polen en de tropen afnemen, kan de straalstroom ook in kracht verminderen. Daardoor kan hetzelfde weertype langer blijven hangen.

Ook in het Caribische deel van Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) kunnen de inwoners te maken krijgen met meer extreem weer. Zo verwacht het KNMI daar krachtiger orkanen, met gemiddeld meer neerslag. Restanten van tropische orkanen kunnen overigens ook de Noordzee bereiken en dan in ons gebied veel wind en neerslag veroorzaken.

'Wat
Lees meer
'Wat ik doe tegen klimaatverandering is druppel op gloeiende plaat'

Klimaatsignaal

Het Klimaatsignaal is een tussentijdse stand van zaken. Het KNMI herhaalt bij de publicatie dat het IPCC heeft vastgesteld dat de opwarming van de aarde door de mens is veroorzaakt en dat de grens van 1,5 graad opwarming ten opzichte van de pre-industriële tijd heel dichtbij is. Met de huidige uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen kan de 1,5 graad al binnen tien jaar een feit zijn. In het Klimaatakkoord van Parijs spraken wereldleiders nog af zich ervoor te zullen inspannen om het niet zover te laten komen. In datzelfde akkoord staat overigens ook dat 2 graden het absolute maximum is dat kan worden toegestaan.

Eind deze maand begint in Glasgow een belangrijke klimaattop, de COP26. Premier Mark Rutte en leiders uit andere landen komen daar bijeen om oplossingen te bespreken. De meteorologische organisatie van de Verenigde Naties (WMO) waarschuwt alvast dat er vorig jaar weer een record aan broeikasgassen is uitgestoten en dat zo de klimaatdoelen nog verder buiten bereik raken. 

WMO-chef Petteri Taalas heeft weer een jaarlijks 'broeikasgasbulletin' gepresenteerd en stelt vast dat de economische crisis als gevolg van de coronamaatregelen de uitstoot niet heeft doen afnemen in 2020. De jaarlijkse stijging van de concentraties kooldioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O) was vorig jaar zelfs hoger dan het gemiddelde over de periode 2011-2020.

Het doel te streven naar een maximale temperatuurstijging op aarde van 1,5 graad wordt op deze manier bij lange na niet gehaald. "We moeten onze industrie, onze energievoorziening, ons vervoer en onze hele manier van leven heroverwegen", zegt Taalas.

Bekijk ook: KNMI verwacht snellere stijging zeespiegel: 'Verontrustend'

01:04
De stijging van de zeespiegel is voor een land als Nederland verontrustend, zeggen de onderzoekers.