Ga naar de inhoud
Verkeerscampagne

We doen het allemaal, maar 10-15 kilometer te hard rijden kan levensgevaarlijk zijn

Een ongeval in Amersfoort, vorige maand Beeld © ANP

10 tot 15 kilometer te hard rijden, we doen het allemaal weleens en het is niet goed te praten. Sterker nog, het is gevaarlijk en leidt tot veel verkeersongelukken.

Reden genoeg voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om een campagne te starten die zich vooral richt op automobilisten die 10 tot 15 kilometer te hard rijden. Met name binnen de bebouwde kom en op provinciale wegen houdt men zich slecht aan de snelheidslimieten. Volgens het ministerie rijdt 40 tot 60 procent van de automobilisten geregeld te hard.

En kleine overschrijdingen van de maximumsnelheid kunnen zeker binnen de bebouwde kom grote gevolgen hebben. "Op 30-, 50- en 60 km-wegen vindt de meeste interactie plaats tussen automobilisten en kwetsbare verkeersdeelnemers en zijn de gevaren het grootst", meldt het ministerie.

Check je snelheid

"Te hard rijden is een belangrijke oorzaak van verkeersongelukken, waarbij ook dodelijke slachtoffers vallen. Ieder ongeluk is er een te veel. Voorkom daarom dat je te hard rijdt, check regelmatig je snelheid", stelt verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen.

Volgens een schatting van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) wordt een derde van alle dodelijke verkeersongelukken mede veroorzaakt door te snel rijden.

Twee
Lees meer
Twee verkeersdoden per dag: 'Verkeersveiligheid moet prioriteit krijgen'

Risico's belicht

Een woordvoerder van het ministerie zegt dat onder meer met borden langs de wegen en via sociale media wordt gewezen op de risico's van te hard rijden. Automobilisten krijgen het advies langzamer te rijden als de situatie daarom vraagt, zoals in de omgeving van een school, bij drukte of bij slecht weer. 

Ook onder meer gemeenten en provincies doen mee aan de campagne. Veilig Verkeer Nederland (VVN) biedt bewoners middelen aan om in eigen buurt campagne te voeren en heeft een onlinekennisquiz. Team Alert richt zich op jonge, onervaren verkeersdeelnemers.

Minder
Lees meer
Minder verkeersdoden in 2020, maar historisch veel onder fietsers