Rapport Onderwijsraad

Werkdruk basisschoolleraar 'zorgelijk', ondersteunend personeel nodig

25 maart 2021 06:42 Aangepast: 25 maart 2021 08:12

Het gemiddelde aantal lesuren van basisschoolleraren moet omlaag, zodat ze meer tijd hebben om te besteden aan het ontwikkelen van onderwijs, vindt de Onderwijsraad. Voor leerlingen moet het aantal lesuren gelijk blijven. "Dit betekent dat er per saldo meer mensen nodig zijn in en om de klas."

Het adviesorgaan raadt de politiek aan 'meer focus aan te brengen' én structureel te investeren in meer onderwijspersoneel. 

Leerkrachten in het basisonderwijs zouden te veel verantwoordelijkheden hebben gekregen en te weinig toekomen aan 'de kern van hun vak'. Daarom moeten er leraren bij, stelt de raad. "In de eerste plaats om de lessen te helpen verzorgen, maar ook om andere taken van leraren over te nemen."

Werkdruk 'zorgelijk'

Voorzitter Edith Hooge van de onafhankelijke raad merkt op dat de werkdruk in het basisonderwijs al voor de corona-uitbraak 'zorgelijk' hoog was. Daar zijn alle uitdagingen die het onderwijs op afstand heeft meegebracht nog eens bovenop gekomen in het afgelopen jaar.

De Onderwijsraad ziet, om de werkdruk te verlagen, een rol weggelegd voor 'ondersteunende professionals', zoals onderwijsassistenten, vakleerkrachten en andere specialisten. "Leraren kunnen samen met schoolleiders en schoolbesturen in beeld brengen wat nodig is voor goed onderwijs, hoeveel tijd dat kost en wie de uitvoering op zich nemen", bepleit de raad. Het advies kwam er op verzoek van de Tweede Kamer.

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

Basisschoolleraren vrezen grote problemen: 'Leerachterstanden te groot'

Organisaties in het onderwijs klagen al jaren veel over de opgelopen werkdruk. De Onderwijsraad geeft hun gelijk: ze hebben de afgelopen decennia steeds meer verantwoordelijkheden gekregen. "Kerndoelen zijn in inhoud omvangrijker geworden, scholen hebben pedagogische opdrachten en bieden extra ondersteuning bij onderwijsachterstanden en voor leerlingen met een beperking."

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

Voor het eerst voor de klas: 'Ik heb gejankt en ben gevallen'

Administratieve lasten

Bovendien wordt van leraren en scholen verwacht dat zij zich vaker en uitgebreider verantwoorden. "Dit brengt meer werk en administratieve lasten met zich mee."

De bestuurders van de Onderwijsraad schetsen hoe het basisonderwijs in een 'vicieuze cirkel' is terechtgekomen. Door het lerarentekort loopt de werkdruk op. Daardoor wordt het beroep minder aantrekkelijk, wat er weer toe leidt dat het tekort verder kan oplopen. "Daarmee komt onderwijskwaliteit steeds meer onder druk."

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore