Ga naar de inhoud
Goede reden nodig

Bedrijven, scholen en horeca mogen vragen om vaccinatiebewijs

Het Pfizer-vaccin, waarvan Nederland er in het eerste kwartaal van 2021 ruim 2,2 miljoen krijgt. Beeld © Biontech/ROPI via ZUMA Press

Instellingen en bedrijven hebben straks de vrijheid om een vaccinatiebewijs te vragen bij de toegang tot voorzieningen. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan het ministerie van VWS.

"Op grond van de wet kunnen private partijen in principe vragen om een vaccinatiebewijs als voorwaarde voor de toegang tot diensten of voorzieningen", schrijft de Gezondheidsraad in een brief aan het ministerie. "Een dergelijke maatregel vraagt altijd een afweging van belangen en mag niet leiden tot verboden uitsluiting, discriminatie of schending van privacyregels."

Vaccinatie niet verplicht

Een coronavaccinatie is nu niet verplicht, maar het is mogelijk dat er door verschillende instellingen straks wel gevraagd wordt om een vaccinatiebewijs. 

Bekijk ook: zo gaat straks jouw vaccinatie

01:36
Het duurt ongeveer 25 minuten.

De Gezondheidsraad: "Het kan bijvoorbeeld gaan om werkgevers, zorginstellingen, scholen, horecabedrijven of organisatoren van evenementen. Economische belangen kunnen daarbij een rol spelen maar ook de wens om de gezondheid van de bezoekers te beschermen."

Voordelen moeten opwegen tegen de nadelen

Partijen die een vaccinatiebewijs zouden willen inzetten, moeten dan wel kunnen aantonen dat het vaccinatiebewijs een rechtvaardig doel dient. Ook moet duidelijk zijn dat de plicht noodzakelijk is 'om dat doel te bereiken, dat de voordelen opwegen tegen de nadelen en er geen minder ingrijpende manier is om het doel te bereiken', schrijft de Gezondheidsraad.

Per situatie moet worden gekeken of het weigeren van een persoon gerechtvaardigd is of niet. 'Om absolute uitsluiting te voorkomen, zijn alternatieven van belang. Te denken valt aan een recente negatieve testuitslag of vervangende inspanningen zoals het dragen van een mondkapje."

Waarom
Lees ook:
Waarom krijgen jongeren onder de 18 geen vaccinatie?

De raad stelt voor dat de overheid toezicht moet houden op de inzet van het vaccinatiebewijs door private partijen.

Duitse raad voor ethiek is tegen 

De gezaghebbende Duitse Raad voor de Ethiek heeft zich in een advies gekeerd tegen voorrechten voor mensen die zijn gevaccineerd. Volgens de raad is er geen reden voorrechten toe te kennen zolang niet vaststaat dat ingeënte mensen het virus niet kunnen overdragen.

De raad stelt daarbij dat de huidige beperkingen van de individuele vrijheden enkel zijn gerechtvaardigd door de vrees dat zeer ernstig zieke coronapatiënten niet meer voldoende zorg zouden kunnen krijgen als het gezondheidssysteem dat niet meer aankan. Maar als dat gevaar is geweken, dienen de beperkingen te worden ingetrokken voor iedereen, niet alleen voor gevaccineerden.