Welke groep als eerst?

Gezondheidsraad adviseert: Pfizer-vaccin vooral gebruiken voor ouderen

24 december 2020 18:33 Aangepast: 24 december 2020 19:47
Beeld © ANP

De Gezondheidsraad adviseert het kabinet het goedgekeurde coronavaccin van BioNTech/Pfizer zo veel mogelijk te gebruiken voor ouderen en om ook bij die groep te beginnen met vaccinatie. "De werkzaamheid van het vaccin van BioNTech/Pfizer is boven verwachting goed bij ouderen", schrijft de Gezondheidsraad.

Dit sluit aan bij het eerdere vaccin-advies van de Gezondheidsraad van 19 november. Het ging toen om een voorlopig advies over vaccins tegen corona in het algemeen. Geadviseerd werd om mensen die het meeste risico lopen voorrang te geven. Dit zijn 60-plussers en medische risicogroepen.

Voorrang moesten krijgen: bewoners van verpleeghuizen en alle mensen met een verstandelijke beperking wonend in een instelling. Daarnaast worden alle medewerkers van die instellingen en tehuizen gevaccineerd. Inmiddels heeft minister Hugo de Jonge besloten dat zorgmedewerkers van verpleeghuizen als eersten een oproep zullen ontvangen, vanwege logistieke problemen met het vaccineren van ouderen en kwetsbaren.

Onduidelijkheid over voorkomen verspreiding

Het is volgens de raad nu nog onzeker in hoeverre het Pfizer-vaccin verspreiding van het virus kan voorkomen. De raad adviseert daarom ook nog niet in te zetten op een strategie die op terugdringing van verspreiding is gericht.

Wel adviseert de raad alvast te onderzoeken welke groepen in een dergelijke strategie het beste gevaccineerd kunnen worden voor het grootste effect.

Volgorde vaccinatie

Er moet een volgorde worden gemaakt omdat er niet meteen genoeg vaccin voor iedereen zal zijn. Daarom wilde de raad in zijn eerste advies zich al in de eerste plaats inzetten op het verminderen van ernstige ziekte en sterfte door het coronavirus en moeten de mensen met de meeste kans daarop als eerste het vaccin krijgen.

Jonge zestigers hebben al vier tot vijf keer zoveel kans dat corona tot hun dood leidt. Een voordeel bij senioren is ook dat huisartsen ze kunnen oproepen via het systeem voor de griepprik. Onder de ouderen kan ook weer een soort volgorde worden gemaakt, door te beginnen met de 60-plussers met een aandoening en van hen dan weer de oudste groep.

Ouderen naar vaccinlocaties

Het vaccin moet volgens de Gezondheidsraad vooral ingezet worden op centrale vaccinatielocaties. De commissie adviseert om ouderen zo veel mogelijk naar deze locaties te laten komen, ondanks de logistieke implicaties die dit met zich meebrengt. Voor verpleeghuisbewoners en anderen die niet naar centrale locaties kunnen komen, adviseert de commissie te zoeken naar logistieke oplossingen.

Mocht dat onmogelijk blijken, verwacht de commissie dat het vaccin van fabrikant Moderna uitkomst kan bieden.

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

Belangrijk advies aan kabinet over coronavaccin: 60-plussers en zieken eerst

AstraZeneca-vaccin

De Gezondheidsraad schrijft vandaag over het Pfizer-vaccin dat een beperkt deel daarvan ingezet kan worden bij zorgmedewerkers, om kwetsbare ouderen te beschermen en continuïteit van zorg te waarborgen.

"De commissie denkt dat het vaccin van AstraZeneca, dat volgens de huidige planning in het eerste kwartaal van 2021 in een grote hoeveelheid wordt verwacht, uitkomst kan bieden voor alle zorgmedewerkers."

Eerste groep: medewerkers van verpleeghuizen

De eerste vaccinatie wordt gegeven op vrijdag 8 januari 2021. Vanaf maandag 4 januari worden de eerste uitnodigingen verstuurd. De eerste groep die wordt opgeroepen bestaat uit medewerkers van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning. 

Vaccinatie met het vaccin van Pfizer bestaat uit 2 prikken. Tussen die 2 inentingen zit 3 weken. Er wordt 7 dagen per week gevaccineerd, met ruime openingstijden. Vanaf maandag 18 januari vindt het vaccineren plaats op 25 centrale locaties.

Over Moderna komt apart advies

Als het vaccin van Moderna ook wordt goedgekeurd, vermoedelijk 6 januari, dan komt ook daar weer een apart advies over, net als over alle nog volgende geschikte vaccins.

Reactie kabinet

Het kabinet reageert vanavond door te zeggen dat ze bij de volgende leveringen van het Pfizer-vaccin 'primair wil inzetten voor die groepen waarvoor dit vaccin boven verwachting werkzaam is'. "Het betreft mensen boven de 60 jaar."

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge schrijft dat hij samen met uitvoerende partijen gaat kijken wat de consequenties van het advies van de Gezondheidsraad zijn. Hij zal de Tweede Kamer daar in de eerste helft van januari over informeren.

Voorrang voor medische risicogroepen

Volgens de Gezondheidsraad zijn dit de medische risicogroepen die voorrang zouden moeten krijgen:

• ernstige aandoeningen aan hart of luchtwegen

• diabetes mellitus

• chronische nierinsufficiëntie

• een afweerstoornis

• een verminderde weerstand tegen luchtweginfecties (behandeld met immunosuppressiva)

• een verstandelijke beperking (wonend in instellingen verpleeghuisbewoners)

Als deze risicogroepen niet gevaccineerd kunnen worden, bijvoorbeeld omdat vaccinatie bij deze groepen niet werkzaam is, kan 'indirecte bescherming worden nagestreefd door zorgmedewerkers of mantelzorgers te vaccineren die direct contact hebben met medische risicogroepen', zo staat in het advies. Dit zou bijvoorbeeld van toepassing zijn op werknemers in langdurige zorginstellingen, zoals verpleeghuizen.

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore