Ga naar de inhoud
Zoek op

61 procent basisscholen gaf lager schooladvies dan eerdere jaren

Beeld © ANP/RTL Nieuws

Meer dan de helft van de Nederlandse bassischolen heeft dit jaar een lager gemiddeld schooladvies gegeven dan het gemiddelde advies van de drie voorgaande schooljaren. Dit blijkt uit de schooladviescijfers van DUO die RTL Nieuws op een rij heeft gezet. Bekijk hier de resultaten van jouw basisschool.

Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) maakte vorige week al bekend dat door het niet-doorgaan van de eindtoets in het basisonderwijs de schooladviezen lager uitvielen.  

RTL Nieuws heeft op basis van de methodiek die voor het landelijke beeld gebruikt is de cijfers per school berekend. Aan elk schoolniveau is een cijfer gegeven. Het gemiddelde cijfer in Nederland was afgelopen schooljaar een 7,79, dit staat gelijk aan een vmbo/havo advies.

Op de kaart hieronder is per basisschool zo'n zelfde cijfer te zien. Waren de adviezen op jouw school hoger of lager afgelopen schooljaar? Zoek de school van jouw kinderen of de scholen in jouw buurt op om de cijfers te vergelijken en bekijken.

Gemiddelde schooladviezen per basisschool:  

De cijfers van afgelopen schooljaar zijn vergeleken met de cijfers over de afgelopen drie schooljaren. Er kunnen meerdere redenen zijn waarom het schooladvies hoger of lager uitvalt. Naast de invloed van het wegvallen van de eindtoets is ook de samenstelling van de leerlingen in groep 8 natuurlijk van invloed.

Vooral bij kleine scholen kan 1 leerling met een heel hoog of laag advies een behoorlijke invloed hebben op het gemiddelde. Je school kan het beste uitleggen waarom de cijfers verschillen.

Zorgelijke ontwikkeling

Vorige week gaf minister Slob aan zich zorgen te maken omdat leerlingen lagere adviezen hebben gekregen. "Dit treft vooral leerlingen die toch al minder kansen hebben in het leven. Het is daarom belangrijk dat middelbare scholen ze goed blijven volgen en helpen bij leerachterstanden, zodat elk kind op de plek komt waar hij of zij zich het beste kan ontwikkelen. Ik roep scholen op: kijk naar de kwaliteiten en geef kinderen het voordeel van de twijfel."

Leerlingen
Lees ook:
Leerlingen groep 8 kregen lager schooladvies door schrappen eindtoets

Verantwoording:

Er is gekeken naar de resultaten van ruim 6100 basisscholen. Deze data wordt jaarlijks gepubliceerd door DUO. Er is gebruik gemaakt van de data van de resultaten over schooljaar 2019/2020. Scholen waarvan dit jaar geen uitslag bekend is, zijn niet meegenomen in dit onderzoek. Deze data is vergeleken met het gemiddelde resultaat over de schooljaren 2016/2017, 2017/2018 en 2018/2019.

Om tot het gemiddelde cijfer te komen, is gebruik gemaakt van een eenzelfde methodiek als in het landelijke onderzoek van DUO. Zo krijgt een leerling die uitstroomt naar het praktijkonderwijs een 2 en een leerling die uitstroomt naar het vwo een 11. Op basis hiervan wordt het gemiddelde berekend. Het onderzoek van DUO is hier terug te vinden.