Ga naar de inhoud
Ouderenzorg in de knel

Specialisten slaan alarm: grote zorgen om (corona)zorg in verpleeghuizen

Een medewerker van een verzorgingshuis in Puttershoek, archieffoto. Beeld © ANP

Specialisten en verpleegkundigen maken zich ernstige zorgen over de kwaliteit van de ouderenzorg. Het aantal besmettingen in verpleeghuizen loopt snel op. "De situatie is nijpend. Het aantal zieken loopt op, er ontstaat een tekort aan medewerkers. De basiszorg voor ouderen komt in de knel."

Dat zegt Jacqueline de Groot tegen RTL Nieuws. Zij is lid van het Outbreak Management Team (OMT) en tevens voorzitter van Verenso, de beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde.

De organisatie maakt zich ernstige zorgen: bijna de helft van de specialisten ouderengeneeskunde vreest de kwaliteit van hun behandelingen de komende tijd niet op het gewenste niveau te kunnen houden. Dat blijkt uit een peiling onder de eigen leden.

Afschalen

"Ruim een derde is de zorg al aan het afschalen", meldt de organisatie. Er zijn zorgen over kwaliteit en kwantiteit van de zorg: "Het oplopende aantal besmettingen geldt immers ook voor personeel. Steeds vaker ontstaan problemen in de bezetting door ziekte of quarantaine van zorgmedewerkers. Specialisten ouderengeneeskunde geven aan dat de werkdruk hoog is en dat het op een aantal plekken nu al lastig is om de basiszorg te blijven leveren", aldus Verenso.

Tekort
Lees ook:
Tekort zorgmedewerkers in verpleeghuizen en thuiszorg is 'rampzalig'

In het ziekenhuis kun je zorg volgens Verenso nog wel afschalen, maar in een verpleeghuis is dit volgens De Groot lastiger. "In het verpleeghuis gaat het om bewoners. Daar kun je de zorg niet zomaar afschalen. Dat betekent dat bewoners niet gewassen worden of uit bed geholpen worden."

Maar Verenso maakt zich 'misschien nog wel meer' zorgen over de kwetsbare ouderen thuis. "Uit de enquête blijkt dat huisbezoeken fors worden afgebouwd. Nog maar 44 procent kan die huisbezoeken op hetzelfde niveau houden."

Angst
Lees ook:
Angst in verpleeghuizen voor wat komen gaat: 'De druk is voelbaar aanwezig'

'Het virus grijpt pijlsnel om zich heen'

Ook volgens Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) is het vijf voor twaalf. "De situatie is op dit moment heel zorgwekkend", zegt voorzitter Gerton Heyne tegen RTL Nieuws.

"Het virus grijpt pijlsnel om zich heen. De druk op verpleegkundigen en verzorgenden is dan ook hoog. Een deel is nog niet uitgerust van de eerste golf, en daar komt de grote toestroom van nieuwe covidpatiënten en uitval van besmette collega's nu bij."

Dweilen met de kraan open

Ook hij maakt zich zorgen over de situatie in de verpleeghuizen. "We krijgen signalen dat naast kwetsbare cliënten ook steeds meer verpleegkundigen en verzorgenden besmet raken. Soms zelfs hele teams binnen één verpleeghuis", vertelt hij. 

"Dat zorgt voor onrust en onzekerheid, want hoe kan je dan nog voldoende zorg geven aan kwetsbare cliënten? Het is dweilen met de kraan open als er geen strengere maatregelen volgen."

Bertus (95) mag als een van de weinigen weer bezoek krijgen in verpleeghuis

01:45
Bertus (95) mag als een van de weinigen weer bezoek krijgen in verpleeghuis