Ga naar de inhoud
Tot 13.500 plaatsen

Duizenden extra plekken voor vluchtelingen nodig door wegwerken achterstand

De gemeenten moeten komend jaar tussen de 10.000 en 13.500 extra plekken realiseren voor de opvang van vluchtelingen. Dat bevestigen ingewijden aan de politieke redactie van RTL Nieuws.

De afgelopen jaren waren er gemiddeld ongeveer 6.500 plekken nodig voor vluchtelingen die in ons land mogen blijven. Dat aantal moet dus met 50 tot 100 procent omhoog. Dat komt doordat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) druk bezig is met het wegwerken van de achterstand bij het beoordelen van asielverzoeken.

Duizenden zaken 

Een speciale taskforce van de IND moet in gestaag tempo ruim 15.000 asielaanvragen beoordelen. In september zijn 4.000 zaken afgehandeld. Dat aantal komt boven op de reguliere instroom van asielzoekers die ook doorgaat. Na een daling door corona is de instroom weer gelijk aan de instroom van voordat corona-uitbraak.

Ruim drie weken geleden schreef de verantwoordelijk staatssecretaris, Broekers Knol (Justitie en Veiligheid), de Tweede Kamer dat gemeenten rekening moeten houden met een 'substantieel hoger' aantal te huisvesten asielzoekers met een verblijfsvergunning.

Meer tijd nodig

De wet verplicht de staatssecretaris om gemeenten uiterlijk op 1 oktober te informeren over het aantal plekken dat nodig is voor vluchtelingen. Dit jaar lukt haar dat dus niet. In een brief schrijft ze tot 1 november nodig te hebben. Over het aantal onder te brengen vluchtelingen overlegt Broekers-Knol nu met onder meer de gemeenten en de provincies.

'Chaos
Lees ook:
'Chaos en onzorgvuldigheid' bij afhandeling asielprocedures

De provincie Utrecht heeft in een vertrouwelijke brief aan onder anderen Broekers Knol aangegeven extra geld nodig te hebben voor opvang van asielzoekers. De coronacrisis kost de gemeenten veel geld en dan heeft het vergroten van het aantal opvangplekken geen prioriteit. Alleen als het Rijk meer geld beschikbaar stelt, zouden de Utrechtse gemeenten bereid zijn extra opvangplekken te realiseren.

Tijdelijke woningen

Bronnen op het ministerie van BZK zijn hoopvol dat het zal lukken de vluchtelingen te huisvesten. Zij wijzen op de mogelijkheid hen onder te brengen in tijdelijke woningen.

Een steeds groter aantal gemeenten laat tijdelijke woningen optrekken, die maximaal vijftien jaar mogen blijven. "Ze moeten alleen een locatie vinden en dan kunnen ze er snel staan", zegt een betrokkene.

EU-landen
Lees ook:
EU-landen hoeven niet verplicht asielzoekers op te nemen