Ga naar de inhoud
Corona-update, stel je vraag

Waarom is het dragen van mondkapjes nog niet verplicht?

De invoering van een lokale mondkapjesplicht is lastig. Zo'n plicht zou geen stand houden voor de rechter en opgelegde boetes zouden ongedaan worden gemaakt. Maar wat maakt het nou zo moeilijk, vraagt lezer Esther zich af. Hoogleraar recht en samenleving Jan Brouwer legt het uit.

Een  coronamaatregel zoals een draagplicht van mondmaskers kan alleen worden ingevoerd met behulp van een wet die afkomstig is van de wetgever: regering en Tweede en Eerste Kamer samen. Een noodverordening is afkomstig van de burgemeester die voorzitter is van de veiligheidsregio.

"Het kan alleen in een noodverordening als er acuut levensgevaar dreigt en er is onmiddellijk een maatregel nodig om het gevaar in te dammen. Alleen dan mag een noodverordening kortdurend het grondrecht op privacy beperken. Vergelijk het met een huis dat wordt beschoten. Dan kan een burgemeester met een noodverordening een eigenaar uit zijn huis zetten. Voor de bescherming van de bewoner."

Persoonlijke levenssfeer

Een maatregel die de persoonlijke levenssfeer beperkt, zoals een mondkapjesplicht, kan volgens Brouwer op dit moment niet worden doorgevoerd Mocht er al sprake zijn van direct levensgevaar, van de niet-medische mondkapjes staat niet vast dat zij dat gevaar wegnemen volgens de gezondheidsexperts van het RIVM. Het officiële standpunt van het RIVM is dat mondkapjes niet noodzakelijk zijn in de strijd tegen het virus." En die gaan dat standpunt niet aanpassen, zegt Brouwer. "Dan zouden ze totaal ongeloofwaardig zijn."

Helpt
Lees ook:
Helpt het slikken van vitamine D tegen het coronavirus?

Maar er zijn toch wel coronamaatregelen doorgevoerd met een noodverordening van de veiligheidsregio, zoals de verplichte 1,5 meter afstand? Dat klopt, zegt Brouwer. "Maar de afstandseis beperkt alleen de bewegingsvrijheid en die wordt niet beschermd in onze Grondwet.

In een acute noodtoestand zoals aan in het begin van de crisis rekken we de grenzen van het toelaatbare nog  wel eens op van het zogeheten 'ongeschreven staatsnoodrecht'. Maar die tijd is nu echt wel geweest. De wetgever heeft nu zes maanden later genoeg tijd gehad om de coronawet aan te nemen."

Coronawet

"De wet waarmee coronamaatregelen kunnen worden vastgelegd, de zogenoemde coronawet, had al lang moeten worden aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. De partijen die het tegenhouden hebben ladingen boter op het hoofd als ze de regering verwijten onvoldoende maatregelen te nemen. Want zonder die wet kan je helemaal niets", zegt Brouwer.

Op dit moment ligt de coronawet nog steeds in de Tweede Kamer. Partijen hebben er problemen mee dat het parlement door de wet buitenspel wordt gezet. De minister zou daarmee ingrijpende vrijheidsbeperkende besluiten zelfstandig kunnen doorvoeren, zonder dat de Kamer daar over zou moeten stemmen.