Ga naar de inhoud
'Voldoende onderbouwd'

Raad van State: afschot van edelherten in Oostvaardersplassen mag wél

Edelherten in de Oostvaardersplassen. Beeld © ANP

Een nieuw hoofdstuk in de soap rond het wel of niet mogen afschieten van de edelherten in de Oostvaardersplassen. De provincie Flevoland heeft volgens de Raad van State voldoende aangetoond dat het nodig is om het aantal edelherten in de Oostvaardersplassen terug te brengen naar maximaal 490 dieren.

Dat is noodzakelijk voor de bescherming van de flora en fauna in het natuurgebied. De provincie mocht gebiedsbeheerder Staatsbosbeheer vorig jaar dus een ontheffing geven voor het afschieten van honderden dieren.

De rechtbank oordeelde in november vorig jaar na bezwaar van dierenorganisaties dat de afgegeven ontheffing niet voldoende onderbouwd was. Daarmee kwam het gewenste afschot stil te liggen. Maar de Raad van State heeft die uitspraak vanmorgen vernietigd.

'Onbegrijpelijk'

"Uiterst teleurstellend", reageert Harm Niesen van de Faunabescherming, de stichting die aanvankelijk de rechtszaak aanspande. "Wij vinden het onbegrijpelijk dat de argumenten die zowel door de deskundigen en rechtbank eerder worden gebruikt door de Raad van State ter zijde zijn geschoven."

Rechter
Lees ook:
Rechter verbiedt afschieten herten Oostvaardersplassen

Hoe zat het ook alweer?

Het was ooit de bedoeling dat de Oostvaardersplassen, een Europese vogelreservaat, een parkachtig landschap zou worden zonder ingrijpen van de mens. Het bleek echter dat de aantallen grote grazers veel te hard groeiden. Door overbegrazing zijn riet, struiken, bomen en vogels verdwenen. Reeën zijn niet meer waargenomen in het gebied. Daarbij: in de relatief strenge winter van 2017-2018 stierven veel dieren in de Oostvaardersplassen aan hongersnood. 

De Provinciale Staten van Flevoland stemden daarom, na advies van een speciale commissie, in juli 2018 in met nieuw beleid voor het natuurgebied. Doel: de aantallen grote grazers zouden worden teruggebracht naar 'levensvatbare populaties'.

Het aantal edelherten in de Oostvaardersplassen moest daarom worden teruggebracht naar 490, zo werd besloten. In de eerste maanden van vorig jaar werden in de Oostvaardersplassen 1745 edelherten doodgeschoten.

Natuurlijke aanwas

In oktober vorig jaar bleek dat er nog 1575 edelherten in de Oostvaardersplassen waren. Dat betekende dat er toen nóg 1000 edelherten afgeschoten moesten worden. Eind vorig jaar liep het aantal edelherten door natuurlijke aanwas zelfs op tot 1700.

De rechtbank in Lelystad verbood in november vorig jaar de afschot: het beleid was niet onderbouwd. Ook verloor de provincie in februari dit jaar een kort geding.

Nu vindt de hoogste bestuursrechter dat verschillende ecologische onderzoeken wél bewijzen dat overbegrazing natuurschade veroorzaakt. De provincie kan dus weer overgaan tot afschot. 

Staatsbosbeheer gaat het afschot na de uitspraak van de Raad van State niet meteen hervatten, want de herten worden in de bronsttijd met rust gelaten. Eind oktober wordt geteld hoeveel herten afgeschoten moeten worden.

Konikpaarden

In het kader van het nieuwe beheer moesten ook de aantallen konikpaarden worden teruggebracht, naar het streefgetal van 450. Dit gebeurde door de paarden naar Wit-Rusland en Spanje te verhuizen. Vorig jaar oktober werd bekend dat er in de Oostvaardersplassen nog 610 rondliepen.