Menselijk toedoen

WWF luidt noodklok: drastische daling populatie wilde dieren

10 september 2020 01:33
Populaties van wilde dieren zijn drastisch gekrompen. Beeld © Getty Images

De populaties van gewervelde dieren (zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en vissen) zijn tussen 1970 en 2016 gemiddeld met liefst 68 procent gekrompen. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Wereld Natuur Fonds (WWF) van de wereldwijde biodiversiteit.

In zoetwatergebieden, zoals rivieren, is de afname van soorten met 84 procent het sterkst. Belangrijkste oorzaak van de neergang is het verlies van leefgebieden, die worden ontbost en opgeofferd voor landbouwgrond. Daarna volgen overexploitatie, zoals overbevissing, de verspreiding van invasieve exoten (diersoorten die ergens van nature niet thuishoren), vervuiling en klimaatverandering.

Voedselproductie en -consumptie

Om de neergang van de biodiversiteit wereldwijd tegen te gaan, moet de manier waarop we voedsel produceren en consumeren drastisch veranderen, waarschuwt het WWF. De dramatische achteruitgang van soortenrijkdom wordt beschreven in het Living Planet Report van de organisatie.

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

Grote zorgen om dier en milieu door coronacrisis

Geografisch is de biodiversiteit in Latijns-Amerika de laatste decennia het meest gedaald volgens het rapport, waaraan zo'n 130 wetenschappers een bijdrage leverden.

Ambassadeur André Kuipers

Astronaut en WWF-ambassadeur André Kuipers zag tijdens zijn verblijf in het ruimtestation ISS van bovenaf hoe de mens alomtegenwoordig is. "Het is heel dubbel: aan de ene kant is het een genoegen om naar onze prachtige planeet te kijken, maar je ziet ook dat er wel heel veel mensen wonen."

En die gaan vaak niet goed om met de aarde, weet Kuipers. Hij wijst op satellietfoto’s van enorme rookpluimen boven Sumatra, Australië en de Amazone, afkomstig van al dan niet bewust aangestoken bosbranden. Het deed hem beseffen: "Dit is alles dat we hebben, hier moeten we het mee doen. De aarde is ons ruimteschip, daar moeten we heel zuinig op zijn."

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

Wetenschappers zijn onthutst: 28 biljoen ton ijs gesmolten binnen 30 jaar

Directeur Kirsten Schuijt van WWF Nederland legt ook een verband tussen de manier waarop mensen met de natuur omspringen en het uitbreken van pandemieën. "Mensen komen voortdurend heel dicht bij de natuur. Daardoor kunnen virussen sneller overgaan van dieren op mensen." Omdat mensen zo nauw met elkaar verbonden zijn en volop de wereld over reizen, kon het coronavirus zich zo snel verspreiden. Het zou beter zijn als we de natuur meer met rust laten, vindt Schuijt.

Oplossingen

Schuijt benadrukt dat mensen niet alleen de grootste veroorzaker zijn van de problemen, maar ook onderdeel kunnen zijn van de oplossingen. Dat is ook in ons eigen belang: "Mens en natuur zijn onderdeel van hetzelfde systeem."

Om het tij te keren, zouden mensen moeten stoppen met het platbranden van natuur om plaats te maken voor landbouwgebieden en de bestaande landbouw moeten verduurzamen. Daarnaast hamert het WWF op het tegengaan van klimaatverandering en voedselverspilling.

We kunnen zeldzame vlinders nog van uitsterven redden

Door de hoge concentraties stikstofverbindingen in de lucht overwoekert mos, heide- en zandgronden in ons land. In die gebieden komen juist veel zeldzame vlindersoorten voor. Maar die kunnen van mos niet leven en worden met uitsterven bedreigd.

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore