Ga naar de inhoud
Corona-update, stel je vraag

Hoe lang kan iemand met én zonder coronaklachten besmettelijk zijn?

Stel een familielid, goede vriend of huisgenoot test positief op corona, maar heeft geen klachten, in hoeverre kan diegene jou dan besmetten? En in het geval iemand wel klachten heeft, hoe lang kunnen zij dan nog andere mensen besmetten? Onder anderen Ella, Sophia en Carla willen graag antwoord op deze vragen.

Een eenduidig antwoord geven op beide vragen is lastig, benadrukt woordvoerder van het RIVM Harald Wychgel. Simpel uitgelegd heeft dit te maken met de verschillen tussen mensen. "Of het gaat om een Covid-19-patiënt in het ziekenhuis of in een thuissituatie maakt veel uit." Op de website van het RIVM kun je opzoeken welke maatregelen voor jouw specifieke situatie gelden. 

"Een persoon met corona in een thuissituatie moet minimaal 24 uur klachtenvrij zijn, minimaal 7 dagen na het begin van de klachten", legt Wychgel uit. Maar een persoon met corona in het ziekenhuis krijgt te maken met andere regels.

Rutte
Lees ook:
Rutte blijft achter verplichte quarantaine staan, want 'het gaat niet goed'

"Diegene moet ten minste 24 uur symptoomvrij zijn en 48 uur koortsvrij, minimaal 14 dagen na de start van de symptomen." 

Geen klachten, wel besmettelijk?

Stel je voor, jouw huisgenoot is positief getest op corona, maar heeft geen klachten. Is diegene dan besmettelijk? "Je moet klachten hebben om iemand anders te besmetten", benadrukt Wychgel. Maar, zegt hij er snel achteraan: "Mensen die alleen een snotneusje hebben, zeggen ook geen klachten te ervaren. Dat is dan natuurlijk niet zo."

Daarom benadrukt het RIVM: blijf bij de minste of geringste klachten thuis. Wychgel spreekt dan over symptomatische patiënten, maar maakt ook een onderscheid tussen presymptomatisch en asymptomatisch patiënten.

Een patiënt in de presymptomatische fase ontwikkelt binnen 72 uur symptomen. Er bestaat alleen nog wel onduidelijkheid over de besmettelijkheid van presymptomatische patiënten.

Wel of geen symptomen? 

Het RIVM formuleert dit op zijn website als volgt: "Je kunt al besmettelijk zijn vlak voordat je klachten hebt. Bijvoorbeeld als je schreeuwt en er kleine druppeltjes met virus uit neus en mond in de lucht komen. Dit kan ook door niezen en hoesten gebeuren."

Daarnaast zijn er asymptomatische patiënten. Dit betekent dat zij geen symptomen vertonen, maar wel besmet zijn met corona. Volgens Wychgel zijn asymptomatische patiënten niet besmettelijk, maar diverse rapporten bewijzen het tegendeel.

Dus: over de besmettelijkheid van presymptomatische en asymptomatische patiënten bestaat vooralsnog onduidelijkheid.

Worden
Lees ook:
Worden mensen nog net zo ziek van het coronavirus?

Ook is het het belangrijk goed met je GGD-arts te overleggen wat de beste aanpak is, ook als je nauwelijks of geen klachten hebt. "Het blijft maatwerk", zegt de RIVM-woordvoerder.

Wel klachten, hoe lang besmettelijk?

Stel je voor, jouw huisgenoot is positief getest op corona én ervaart klachten, hoe lang is diegene besmettelijk? "De persoon is níet meer besmettelijk als hij 24 uur symptoomvrij is, minimaal 7 dagen na de klachten", zegt Wychgel. Pas dan mag de besmette persoon uit zelfisolatie, ervan uitgaande dat hij zich in een thuissituatie bevindt.

Zelfisolatie betekent iets anders dan in quarantaine gaan. "Quarantaine is voor mensen die niet ziek zijn en geen klachten hebben", legt Wychgel uit, "maar wel contact hebben gehad met een besmet persoon." Zij moeten dan 14 dagen in quarantaine. 

De 14 dagen hebben te maken met de incubatietijd van het coronavirus. "Want, als jij contact hebt gehad met iemand die besmettelijk is, weten wij niet wanneer jij klachten krijgt", benadrukt hij.