Kort geding

Wrakingsverzoek van actiegroep Viruswaanzin afgewezen

07 juli 2020 13:32 Aangepast: 07 juli 2020 13:38
Willem Engel (links) en Jeroen Pols, initiatiefnemers van Viruswaanzin. Beeld © ANP

Het verzoek van actiegroep Viruswaanzin om de voorzieningenrechter te wraken in het kort geding om aan alle noodverordeningen en coronamaatregelen een einde te maken, is afgewezen.

Dat betekent dat het geding gewoon doorgaat met dezelfde rechter. De zaak lag stil omdat Viruswaanzin om een andere rechter had gevraagd. De toegewezen rechter zou volgens Viruswaanzin bevooroordeeld zijn.

Miniatuurvoorbeeld
Lees meer

Willem en 250.000 anderen zijn tegen spoedwet corona, en dit is waarom

Wel of geen 'killervirus'?

Deze rechter had in een eerder vonnis een fotograaf de toegang tot een besmette nertsenfokkerij geweigerd. In haar vonnis noemde ze de corona-uitbraak 'een acute crisissituatie' die 'substantieel veel slachtoffers eist'. 

Viruswaanzin bestrijdt juist dat corona een 'killervirus' is en een pandemie veroorzaakt. Andere virussen zijn veel gevaarlijker, betogen ze. Daarom willen ze af van onder meer de afstandsregel van 1,5 meter.

Uit de uitspraak:

'Viruswaarheid voerde twee gronden aan waarom de rechter vooringenomen zou zijn. Op 12 juni van dit jaar zou de rechter in een ander vonnis al een oordeel hebben gegeven over met name het aantal doden dat in Nederland als gevolg van het coronavirus is gevallen. Verder zou de rechter tijdens het kort geding niet genoeg hebben doorgevraagd bij de Staat, met name ten aanzien van het sterftecijfer van Covid-19.

​Geen partijdigheid

De aangevoerde gronden leveren volgens de wrakingskamer geen partijdigheid op van de rechter en ook niet de schijn daarvan. In die eerdere zaak van 12 juni waren de toenmalige partijen het eens over het feit dat er een substantieel aantal doden is gevallen. De rechter moest daarom in haar vonnis van dat gegeven uitgaan.

Ook de wijze waarop de rechter op 25 juni jl. het kort geding van Viruswaarheid (actiegroep Viruswaanzin, red.) heeft behandeld, is volgens de wrakingskamer geen grond voor wraking. In een kort geding is het de taak van de rechter om de standpunten van partijen helder te krijgen. Daar kan de rechter eventueel vragen over stellen om de vordering goed te kunnen beoordelen.

Op basis van wat de wrakingskamer heeft gelezen in het proces-verbaal en heeft gezien op de beelden van de zitting, blijkt niet dat de rechter tijdens het uitvoeren van die taak daarvan is afgeweken.'

Miniatuurvoorbeeld
Lees meer

Veelbesproken coronawet aangepast en uitgesteld: '1 juli is niet haalbaar'

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore