Aanpassing regels

Jeugdartsen: kinderen met snotneus gewoon naar opvang, alleen bij koorts thuis

15 juni 2020 11:24
archieffoto Beeld © iStock

Er moet nieuw beleid komen rondom het testen en weren van kinderen die naar de kinderopvang gaan. Dat vindt de Nederlandse Vereniging voor Infectieziektenbestrijding samen met AJN Jeugdartsen.

"Kinderopvangorganisaties volgen het landelijke beleid en weren momenteel elk kind met een snottebel, een loopneus of een kuchje", schrijven ze in een persbericht. Daardoor zijn er ouders die al meerdere keren hun kind van de opvang moesten halen, enkel door een snottebel of een verkoudheid.

Testen

De kinderen mogen wel getest worden sinds 1 juni. Als die test negatief is, kan het kind weer naar de opvang. Onwenselijk, schrijven ze. De test is 'op die manier niet bedoeld om op de medische indicatie in te gaan', maar enkel om weer geaccepteerd te worden bij de opvang.

Dat moet veranderen, stellen ze. Het argument daarvoor werd al vaker gegeven, ook in de persconferenties van premier Mark Rutte.

De voorgestelde veranderingen

  • Kinderen van 0 tot 4 jaar met milde luchtwegklachten zonder koorts worden niet langer geweerd van de kinderopvang, tenzij er in de directe omgeving van het kind (gezin) volwassenen zijn met bij COVID-19 passende klachten. Dan wordt het kind geweerd tot een negatieve testuitslag van de volwassene bekend is.
  • Het testbeleid in de groep 0 tot 4-jarigen wordt teruggebracht naar alleen testen van kinderen met verkoudheidsklachten/hoesten EN koorts >38ºC, en in het kader van uitbraakonderzoek of bron- en contactonderzoek. Dit ter beoordeling van de arts infectieziektebestrijding van de GGD of de jeugdarts (in afstemming met de arts infectieziektebestrijding).
  • De artikel 26-meldplicht blijft bestaan, als monitoring (surveillance) en signalering van clusters.
  • Indien er een individueel (medisch) belang bestaat om een kind met bij COVID-19 passende klachten te testen op SARS-CoV-2, dan is dit uiteraard nog steeds mogelijk op verzoek van de ouders/verzorgers.

Bron: Jeugdartsen Nederland

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

Snotterende kinderen geweigerd bij opvang: 'Deze angst is waanzin'

Op de site van de Rijksoverheid staat dat het belangrijk is het kind thuis te houden bij ziekteverschijnselen. "Wij vragen uw begrip voor de huidige situatie. Voor het behoud van uw plek op de kinderopvang en het behoud van uw recht op kinderopvangtoeslag is het belangrijk dat u de factuur voor kinderopvang blijft betalen."

Gesprek met opvang

Wel is het zo dat ouders wordt aangeraden om het gesprek aan te gaan met de opvang, zeker als de klachten van het kind chronisch of bekend voorkomen. "Het kind kan dan gewoon naar school. Bij twijfel of als de klachten veranderen moet het kind thuisblijven tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd." 

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore