Nieuwe cijfers

Criminaliteit azc's fors toegenomen, raddraaiers komen vooral uit veilige landen

13 mei 2020 12:23 Aangepast: 13 mei 2020 13:36

Het aantal incidenten in asielzoekerscentra is de afgelopen vijf jaar verdubbeld. Vooral verbaal geweld en het overtreden van huisregels (roken op de kamers) namen toe. Asielzoekers uit veilige landen zijn oververtegenwoordigd bij de raddraaiers. De staatssecretaris hoopt dat stevige maatregelen volgend jaar effect zullen hebben.

Uit het overzicht blijkt dat het aantal geregistreerde incidenten op COA-locaties in 2019 uitkomt op in totaal 17.487 incidenten. Dat is een stijging van 30 procent ten opzichte van het jaar ervoor. 

En het is zelfs een verdubbeling ten opzichte van vijf jaar geleden. Opvallend, want toen zaten er veel meer asielzoekers in azc's: 27.400 (in 2019) ten opzichte van 47.700 (in 2015). 

Veilige landen

Voor de oorzaak wordt gewezen naar het feit dat er momenteel meer asielzoekers zijn uit zogenoemde veilige landen die minder kans op asiel hebben. Ook zou er sneller melding worden gedaan van incidenten. 

In meer dan de helft van alle gevallen was de verdachte een vreemdeling uit een veilig land als Marokko of Algerije. Dat is een soortgelijk percentage als in 2018.  Sommige raddraaiers gaan meerdere keren de fout in.

De cijfers van 2019: 

  • In 2019 werd ruim 3500 keer een vermogensdelict gepleegd. 
  • Zo'n 550 keer was er sprake van vernieling.
  • Ook agressie en geweld namen toe: ruim 5300 gevallen.
  • Het overtreden van de huisregels steeg naar ruim 10.000 keer
  • De politie registreerde 665 keer een geweldsmisdrijf, waarvan 83 keer een seksueel misdrijf en 32 keer een delict dat tot de dood kan leiden.
  • Twee keer was er sprake van een voltooid levensdelict.

Veilige landen

Justitie en het COA zijn hard op zoek naar aanvullende maatregelen.

Het COA wilde asielzoekers uit veilige landen op aparte plekken opvangen, maar kreeg daarbij tegengas van burgemeesters. Asielzoekers uit de veilige landen zorgen namelijk voor de meeste overlast. Het ministerie schrijft dat het COA de mensen uit die groep voorlopig verspreid gaat opvangen op bestaande locaties.

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

Jur pakt overlastgevende asielzoekers aan: 'De één na de ander verdwijnt in de cel'

Extra maatregelen

Burgemeesters en provincies trokken vorig jaar al aan de bel over de problemen die zij ervoeren met een relatief klein deel van de asielzoekers. Overlast is volgens staatssecretaris Broekers-Knol in alle vormen onacceptabel.

De staatssecretaris heeft extra maatregelen aangekondigd. Zo zijn er zogenoemde ketenmariniers aangesteld die overlastgevende asielzoekers moeten aanpakken. Ook is er voor het jaar 2020 een budget van 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor kleine maatregelen.

De staatssecretaris verwacht dat het effect daarvan volgend terug te zien is in de cijfers.  

Voormalig staatssecretaris Mark Harbers Voormalig staatssecretaris Mark Harbers

Vorige staatssecretaris moest opstappen

De vorige staatssecretaris Mark Harbers moest opstappen vanwege een rel rond de cijfers van de criminele asielzoekers. Zeer ernstige incidenten zoals (pogingen) tot moord en doodslag, mishandelingen en zedendelicten bleek te zijn ondergebracht onderhet kopje 'overig'. Harbers liet al snel weten dat de fouten niet bewust waren gemaakt, maar in de Tweede Kamer werd wel degelijk gezegd dat het er alle schijn van had dat zaken waren ‘verdoezeld'. 

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore