Ga naar de inhoud
Stelt het RIVM

Luchtvervuiling neemt af, maar lastig te meten door de wind uit het oosten

De wegen in Nederland zijn leeg. Beeld © Sabine Joosten / ANP

Het openbare leven in Nederland staat stil. Er staan nauwelijks files, want mensen werken thuis. Hierdoor is de luchtvervuiling in Nederland afgenomen, maar deze winst is niet goed te meten door de wind uit het oosten.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ziet door de oostenwind nog geen duidelijk statistisch verband tussen de intelligente lockdown en de concentraties fijnstof en stikstofdioxide in de lucht. 

Grote verschillen

De wind uit het oosten brengt namelijk luchtvervuiling uit het buitenland met zich mee. Veel meer dan de wind uit het westen of uit het noorden. Door de wind zijn er van dag tot dag grote verschillen zichtbaar in de gemeten concentraties fijnstof en stikstofdioxide in de lucht. 

Hierdoor leiden de maatregelen 'op de grond' nog niet tot een duidelijk meetbare verbetering van de luchtkwaliteit. Dit stelt het RIVM op basis van een analyse van de metingen sinds de maatregelen van kracht zijn.

Sterkste
Lees ook:
Sterkste afname CO₂-uitstoot ooit door corona-pandemie

Deze bevinding van het RIVM is een nuancering ten opzichte van het bericht van het KNMI. Die liet eerder op basis van satellietbeelden weten dat de concentratie stikstofdioxide met 20 tot 60 procent was gedaald. 

Zichtbaarder

Het RIVM vermoedt dat de daling er wel is, maar minder. Het instituut schat dat door de vermindering van weg- en vliegverkeer de hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht 10 tot 20 procent lager uitvalt dan die normaal zou zijn. De hoeveelheid fijnstof ligt volgens hun berekeningen 5 tot 10 procent lager. 

Stikstof

Stikstofdioxide is de vorm van stikstof die vooral wordt uitgestoten door verkeer. De stikstof die uitgestoten wordt bij landbouw is een andere vorm (NH3, oftewel ammoniak), dat zit niet in deze metingen.

Stikstof kan effect hebben op zowel de natuur, als de gezondheid van mensen.

Of de wind gaat draaien of niet: het RIVM stelt dat de effecten van de coronamaatregelen zullen waarschijnlijk steeds zichtbaarder worden naar mate het langer duurt. Zeker langs bijvoorbeeld drukke snelwegen, daar zijn effecten nu al zichtbaar volgens het instituut. 

Verband

Het RIVM keek ook naar metingen uit Zuid-Europese landen, waaronder Italië en Spanje. Daar is al wel een duidelijk verband zichtbaar tussen de afname van het verkeer en de uitstoot.

Wordt de klimaatcrisis erger door corona?

03:29
Door de coronacrisis wordt er flink minder CO2 uitgestoten. Goed nieuws voor het klimaat dus. Maar dat tij kan zomaar gaan keren: want hoe belangrijk is verduurzaming nog tijdens een diepe economische recessie?