Ouderen hard geraakt

Verpleeghuizen: vermoedelijk meer dan 5000 bewoners besmet

16 april 2020 13:22
Een verpleeghuis (archieffoto)

Het wordt steeds duidelijker hoeveel bewoners van verpleeghuizen (vermoedelijk) met corona besmet zijn. Officieel is nu bij 2282 mensen in verpleeghuizen het coronavirus vastgesteld door een test. Nog ruim 3000 mensen hebben symptomen die wijzen op corona. Samen zijn het er 5306, twee weken geleden lag dat getal nog op ruim 1600.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van elektronische patiëntendossiers die Verenso, de vereniging van specialisten oudergeneeskunde, publiceert. Zij beheert deze cijfers. 

Meer mensen overleden

Deze cijfers laten opnieuw een forse stijging zien in het aantal besmettingen in verpleeghuizen. Ook het aantal overleden bewoners stijgt flink. Inmiddels zijn zeker 629 verpleeghuisbewoners overleden aan corona. Dat zijn 500 nieuwe sterfgevallen sinds 1 april. 

Deze cijfers liggen hoger dan de cijfers van het RIVM, omdat het RIVM alleen registreert wanneer er daadwerkelijk een test heeft plaatsgevonden. Dat is het geval bij 387 van de overleden bewoners.

Verenso, de organisatie van specialisten ouderengeneeskunde, baseert zich op cijfers van de bedrijven GeriMedica en Nedap, zij beheren ruim de helft van alle patiëntendossiers in verpleeghuizen.

Miniatuurvoorbeeld
Niet iedereen getest

Nieuwe cijfers verpleeghuizen: vermoedelijk meer doden door corona

Nieuwste cijfers

Uit de nieuwste cijfers van 14 april rapporteert Gerimedica bijna 3000 coronabesmettingen, waarvan de helft is vastgesteld op basis van een test. Nedap meldt ruim 2300 besmettingen, waarvan zo'n 700 uit een test. 

In totaal zijn er dus ruim 5300 besmettingen geregistreerd, waarvan er 2282 met een test zijn bevestigd. De andere besmettingen zijn verdenkingen, vastgesteld door de arts in het verpleeghuis. 

In de technische briefing van het RIVM van vanochtend werd opnieuw gesproken van besmettingen op 900 locaties van de 2500 verpleeghuizen in Nederland. Dat aantal zou de afgelopen week ongeveer gelijk zijn gebleven. Wel meldt het RIVM meer besmette bewoners.

In verpleeghuizen wonen veel kwetsbare ouderen dicht bij elkaar. Een besmetting in een verpleeghuis kan dus al snel tot veel ernstig zieken of sterfgevallen leiden.

CBS: verdubbeling sterfgevallen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek ziet een verdubbeling in het aantal mensen dat overlijdt in institutionele huishoudens, zoals verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg. In het eerste deel van dit jaar overleden daar gemiddeld zo'n 800 mensen per week. Sinds het uitbreken van de coronacrisis is dat aantal opgelopen naar 1485 bewoners in de eerste week van april. 

Miniatuurvoorbeeld
Eerste cijfers

Flinke toename coronapatiënten in verpleeghuizen

Wat zeggen deze cijfers?

In verpleeghuizen wordt niet iedereen die ziekteverschijnselen heeft getest op het coronavirus. Dat zie je terug in de cijfers. Een verdenking betekent dat een arts alle redenen heeft om een coronabesmetting te vermoeden, maar geen test doet of kan doen.

De nieuwe cijfers in dit bericht zijn van 14 april, 12 uur. De cijfers veranderen elk uur. GeriMedica is de ontwikkelaar van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) 'Ysis' en beheert de dossiers van 63.000 van de 115.000 patiënten in verpleeghuizen. Het bedrijf meet coronagevallen sinds 16 maart.

Voor het eerst heeft RTL Nieuws de cijfers van een ander EPD van het bedrijf Nedap opgeteld bij de cijfers die we eerder hadden. Deze cijfers komen uit zogeheten intramurale instellingen, waarbij het onzeker is of dit allemaal verpleeghuizen betreft. 

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore