Ga naar de inhoud
De coronacrisis onder de loep

Vooral jongeren en mensen met laag inkomen geraakt door coronacrisis

Beeld © iStock

Werknemers van bedrijven die als gevolg van maatregelen tegen het coronavirus in de problemen komen, zijn vaak jongeren en mensen met een laag inkomen. Dat blijkt uit cijfers die het CBS op verzoek van RTL Nieuws heeft samengesteld. Problematisch, zeggen experts: "Heel veel Nederlanders hebben nauwelijks een financiële buffer."

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekeek voor RTL Nieuws wie er werken in de branches die onder de Tegemoetkoming schade COVID-19 vallen. Dit is een maatregel van de regering voor bedrijven in sectoren die door overheidsmaatregelen op dit moment het meest geraakt worden door de crisis.

Hieronder vallen bijvoorbeeld horecagelegenheden, sportscholen, kappers, uitzendbureaus en winkels.

Jong stel werkloos door de coronacrisis

01:47
Thymon (23) en Noa (19) raakten beiden hun baan kwijt

Bij al die bedrijven samen zijn ruim 2,2 miljoen banen, ruim een kwart van alle banen in Nederland. Relatief veel van banen bij getroffen bedrijven worden gevuld door jonge werknemers van onder de 25. Zij vormen bijna een derde van het totale personeel van deze bedrijven.

Ter vergelijking: van alle banen in Nederland wordt ongeveer 1 op de 5 ingevuld door iemand van onder de 25. Dat zijn er in de getroffen sectoren dus een stuk meer. Dat merken ze ook bij het UWV, waar het aantal nieuwe ww-uitkeringen voor jongeren in maart bijna verdrievoudigde.

Leeftijd personeel

Lage lonen

In de getroffen branches zijn ook relatief veel werknemers met een laag salaris. Iets meer dan de helft van alle werknemers in Nederland krijgt minder dan 20 euro per uur betaald. In de hardst getroffen branches heeft meer dan driekwart van de werknemers zo'n loon.

Dat laatste hangt deels samen met het feit dat er veel jongeren werken in de branches. Zij verdienen vaak aanzienlijk minder dan oudere collega's.

Uurloon werknemers

'Treft zoveel mensen'

Er zijn verschillende regelingen voor getroffen bedrijven. Zo kan met de NOW-regeling 90 procent van het loon worden doorbetaald. Maar volgens Tamara Madern, lector Schuldpreventie aan de Hogeschool Utrecht, zal de crisis alsnog hard aankomen: "Deze crisis treft zoveel mensen. Heel veel Nederlanders kunnen een terugval van tien procent niet zomaar lijden."

Werkgevers kunnen daar wat aan doen, zoals de terugval in loon compenseren. Maar dan moeten die bedrijven dat wel kunnen, zegt Madern. "Je wil ook niet dat je werkgever failliet gaat, want dan heb je helemaal geen baan meer."

Geen buffer

En dat zijn dan nog de mensen met een contract. Voor flexwerkers, zzp'ers of mensen van wie het tijdelijke contract afloopt, zijn de klappen nog groter. Die kunnen in één keer hun inkomen verliezen. Madern: "20 procent van de mensen heeft geen of nauwelijks financiële buffer. Vooral jonge mensen gebruiken vaak hun hele inkomen." 

De crisis zal nog wel een tijd na-ijlen, verwacht Madern. "Een deel van de mensen die nu hun baan verliest, komt niet zomaar weer aan een baan. Bijvoorbeeld omdat bedrijven omvallen, of minder omzet hebben en dus minder mensen kunnen inhuren. Al met al zal het heel lang duren voor iedereen weer aan het werk is."

Zij
Lees ook:
Zij stierven door corona: de gezichten achter de kille cijfers